Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vägledning om exploateringsavtal

Granskad:
Nyhet

Boverket har tagit fram vägledningstexter om exploateringsavtal. Vägledningen redogör bland annat för:

  • vilka begränsningar som gäller för en byggherres åtagande i ett exploateringsavtal
  • vad kommunen kan beakta vid fördelning av kostnader mellan flera byggherrar
  • vad kommunala riktlinjer för exploateringsavtal ska innehålla.

Vägledningen beskriver samlat plan- och bygglagens regler om exploateringsavtal men visar även exempel på reglering i annan lagstiftning som kan vara av betydelse vid upprättandet av exploateringsavtal.

Vägledningen ger kommuner och byggherrar en gemensam grund vid förhandling om exploateringsavtal.

Exploateringsavtal

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen