Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Cirkulärt byggande utanför EU

Granskad:

Utanför EU:s inre marknad finns också aktörer som tar fram strategier och goda exempel på nationell, regional och lokal nivå. Denna sida ger övergripande exempel på hur olika länder agerat och kommer kompletteras med djupare information under hösten 2023.

Illustration: Boverket/Altefur Development AB

Storbritannien

London, som är den överlägset största staden i Storbritannien, har tagit cirkulariteten på allvar och har publicerat en guide som sätter cirkularitet i fokus vid byggandet. Circular Economy Statement Guidance sätter cirkulärekonomiska principer i centrum för att designa nya byggnader och kräver byggnader som lättare kan demonteras och anpassas under sin livstid.

Circular Economy Statement Guidance (at London's governments website)

USA och Kanada

Fem exempel har tagits fram på hur cirkulära lösningar kan appliceras inom byggindustrin:

  • Återanvändning av lokalt utgrävd jord som miljövänligt byggmaterial
  • Antagande av Cradle to Cradle (C2C) som tillvägagångssätt vid konstruktion
  • Återanvändbarhet av byggutrustning
  • Plastförädling
  • Anpassningsbara modulära konstruktionsenheter

5 Examples of Circular Economy Solutions in the Construction Industry (at ConstructConnects website)

Australien

I Australien har Deakin University tagit fram en statusrapport som

  • presenterar en översikt av AEC-industrin (architecture, engineering and construction) i Australien när det gäller dess storlek, prestanda, miljöpåverkan, och bidrag till den australiska ekonomin
  • utforskar egenskaperna hos cirkulär ekonomi
  • beskriver miljön för tillämpning av cirkularitet i australiska sammanhang, ger en analys av cirkulära policys och riktlinjer och identifierar nyckelintressenter
  • analyserar australisk forskning och utveckling i relation till i vilken omfattning som den bidrar till övergång till cirkulär ekonomi i Australien
  • introducerar forskningsriktningar för cirkulär ekonomi inom design, planering och praktik för AEC-industrin.

The Circular Economy in the Australian Built Environment: The State of Play and a Research Agenda (at the ResearchGates website)

Organisationer 

Ett exempel på en organisation som arbetar med cirkulärt byggande är Ellen MacArthur foundation som samlar flera aktörers goda exempel på sin webbplats.

How to Build a Circular Economy (at the Ellen MacArthur Foundations website)

Reimagining our buildings and spaces for a circular economy (at the Ellen MacArthur Foundations website)

Circular Buildings Toolkit (at the Ellen MacArthur Foundations website)

Circular Buildings Toolkit (at the ARUP website)

När det gäller cirkularitet finns också organisationer som kartlägger hela länders cirkularitet och i rapporter kartlägger hur de olika sektorerna inom länderna lever upp till de cirkulära målen.

The power of countries to close the Circularity Gap (at the CGRi:s website)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen