På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillgänglighetskraven vid ändring

När det gäller tillämpningen av kraven på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga vid ändring så finns det en specialreglering i plan- och bygglagen, PBL, samt plan och byggförordningen, PBF.

Vid ändring ska kraven på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga normalt enbart tillämpas på den ändrade delen, precis som för övriga utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Detta gäller dock inte om hela eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas, det vill säga ombyggnad. Då ska kraven uppfyllas för hela byggnaden, eller om det inte är rimligt, för hela den del som påtagligt förnyas.

Läs mer om kraven vid ändring av byggnad under rubriken Tillämpning av kraven vid ändring av byggnader i menyn.

Ombyggnad är en specialvariant av ändring. Detta innebär att även om krav vid ombyggnad kan ställas på hela byggnaden, så ska kraven ändå anpassas utifrån ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar.

Läs mer om reglerna om ombyggnad under rubriken Ombyggnad.

Specialreglering för krav på tillgänglighet

Det finns en specialreglering i PBL och i PBF när det gäller möjligheterna att anpassa och göra avsteg ifrån tillgänglighetskraven vid ändring av byggnader. Gör man en sammanläsning av bestämmelserna i PBL och PBF, så innebär detta följande.

Vid en ändring som inte är en ombyggnad får man anpassa och göra avsteg från tillgänglighetskraven med hänsyn till varsamhetskravet och förvanskningsförbudet samt därutöver:

  • med hänsyn till byggnadens förutsättningar, och
  • om det är uppenbart oskäligt med hänsyn till ändringens omfattning.

Vid ombyggnad får man anpassa och göra avsteg från tillgänglighetskraven med hänsyn till varsamhetskravet och förvanskningsförbudet samt därutöver:

  • om det är uppenbart oskäligt med hänsyn till byggnadens förutsättningar, och
  • om det är uppenbart oskäligt med hänsyn till ändringens omfattning.

Jämför exempel 2 under rubriken Exempel – krav vid ändring i menyn.

Avsteg från tillgänglighetskraven får alltid göras om ändringen innebär att bostäder på högst 35 m2 inreds på en vind.

Specialregleringen i PBL och PBF medför att även mer begränsade ingrepp som inte utlöser några andra utformningskrav eller tekniska egenskapskrav kan utlösa tillgänglighetskraven. I normalfallet så kan kravet dock endast ställas på själva den ändrade delen.

Jämför exempel 1 under rubriken Exempel – krav vid ändring i menyn.

Läs mer om tillämpningen av tillgänglighetskraven i ett rättsfall under rubriken Vad är en ändring i menyn.

Mer information om ändring

I webbutbildningen "Ändring och ombyggnad" får du lära dig mer om vad ändring och ombyggnad är, vilka krav som kan ställas, vilka delar som berörs av kraven och hur du kan resonera för att fastställa kravnivåerna.Ta del av utbildningen under rubriken Webbutbildningar i Relaterad information.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej