Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

LCA vid uppföljning

Granskad:

Om du som byggherre har ställt miljökrav vid upphandling av en entreprenör är det viktigt att du följer upp dessa när byggnaden är färdig. Här kan läsa mer om hur du följer upp ställda miljökrav.

Skeden i byggprocessen där det är av värde att göra en LCA. Illustration: Boverket/Infab

Uppföljning och verifiering av krav kan ske på följande sätt:

  • en redovisning av produktspecifika miljödata som EPD:er
  • genom en resurssammanställning
  • genom en LCA-beräkning av färdig byggnad.

Om en LCA-beräkning ska lämnas in som verifikat vid uppföljning av ställda miljökrav är det viktigt att dessa är transparenta när det gäller metodval. Läs mer om transparenta redovisningar på sidan "Redovisning av LCA". Men oavsett om du har ställt miljökrav på en entreprenör eller inte kan det vara intressant med en slutgiltig LCA-beräkning för att ta fram en miljödeklaration för byggnaden.

I dag kan du som byggherre enkelt få fram en resurssammanställning (sammanställning av material samt energi­ och bränsleåtgång som krävs för byggnaden under dess livscykel) med hjälp av olika kostnadskalkylverktyg eller CAD-verktyg, där den sammanställning som baseras på produktionshandlingar normalt sett ger bäst kvalitet.

I en framtid kan man tänka sig att även inköpssystemet kan användas för att verifiera vad som köpts in under byggproduktionen, vilket skulle kunna användas för en uppföljande LCA där du verifierar ställda miljökrav. Dagens ekonomisystem är dock inte anpassade för detta, inte minst för att det skulle vara mycket tidskrävande. I nuläget är det därför vanligast att verifiera ställda miljökrav i en entreprenadupphandling genom produktspecifika miljödata som EPD:er eller motsvarande på de produkter som entreprenören åberopat för att klara ställda miljökrav (om specifik miljödata finns tillgänglig).

Gör en miljövarudeklaration av byggnaden för uppföljning

Du som byggherre kan göra en miljövarudeklaration (EPD) för din byggnad om du främst är intresserad av att presentera byggnadens miljöpåverkan i marknadsföringssyfte eller som uppföljning i en offentlig upphandling som ställer LCA-krav. En EPD innebär att miljöinformationen är kvalitetssäkrad. Läs mer på sidan "Miljödata och LCA-verktyg".

En EPD för en byggnad är framför allt intressant vid industriell produktion av olika byggkoncept. Då finns ett jämförande syfte, och metodval ska göras så att en LCA ger en god grund för jämförelser. Det bästa sättet att säkerställa detta är att LCA-beräkningen genomförs enligt standarden EN 15978 och den PCR för byggnader som finns. Det innebär att exempelvis alla miljöpåverkanskategorier ska ingå vid redovisningen av en LCA.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen