Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fuktrisker med källare

Granskad:

Källare drabbas ofta av fuktskador, och fukt kan orsaka fel, brister och skador, som i sin tur kan påverka inomhusmiljön och hälsan negativt. Här kan du läsa mer om hur fukt påverkar källare. Du får också exempel på olika fuktrisker kopplade till källare.

Källare

Källaren är en del av grundläggningen som dels ska skydda byggnaden mot fukt från marken, dels ska fungera som bostads- och lagringsutrymme. Källaren påverkas även av omkringliggande markförhållanden och nederbörd.

Illustration på ett hus med källare i suterräng. Illustration: Boverket/Altefur Development

Du kan läsa mer om hur källare har förändrats genom åren och hur det har påverkat risken för fuktskador i ”Fördjupning”.

Fuktrelaterade risker med källare

Det är viktigt att du bedömer och hanterar fuktkällor och fuktrelaterade risker för källare. Fukt kan tillföras källaren från omgivande mark och installationer, vilket kan leda till fuktskador.

Fuktskador på olika byggnadsmaterial kan i sin tur leda till mikrobiologisk påväxt. Vilket kan orsaka föroreningar som sprids till inomhusmiljön via luftrörelser.

Här får du exempel på några av riskerna med källare samt information om vad du behöver ta hänsyn till vid riskbedömningen.

Risker med fuktinträngning från mark till källarvägg

Illustration på exempel på isolering på utsidan av en källaryttervägg.

Källarväggar och grunder under marknivå är alltid omgivna av fuktig mark som kan påverka byggnaden. Detta riskerar att orsaka fuktskador som kan leda till luktproblem, dålig inomhusmiljö och hälsoproblem. Här kan du läsa mer om hur fukt påverkar källarväggar och grundkonstruktioner under mark.

Risker med fukttransport från mark

Illustration som visar en sektion av platta på mark med temperatur, ånghalt, mättnadsånghalt och relativ fuktighet.

En betongplatta på mark eller i källare kan uppfuktas genom fukttransport från marken om betongplattan eller det underliggande materialet utformas fel. Det kan i sin tur orsaka fuktskador i golvbeläggningen. Här kan du läsa mer om risker med fukttransport från mark till betongplatta.

Risker med inträngande vatten

Illustration av en skalmur med träregelvägg som visar hur vattnet ska rinna.

Vatten kan tränga in och fukta upp både yttervägg och betongplatta om det finns brister i utledningen av vatten i anslutningen mellan yttervägg och betongplatta. Här kan du läsa mer om riskerna med inträngande vatten i anslutningen mellan yttervägg och grund.

Risker med ytvatten

Illustration på platta på mark där det framgår att vatten rinner in genom kantbalksisolering in till betongen.

Om regn- och ytvatten inte avleds från grunden kan det orsaka fuktskador. Här kan du läsa mer om riskerna med ytvatten.

Risker med otillräcklig uttorkning

Illustration av ett golv med uppskuren plastmatta där det framgår att limmet är fuktskadat.

Om betong inte torkar ut tillräckligt före golvläggning kan det uppstå fuktskador under golven, i golvmaterialet eller i limmet. Detta kan i sin tur orsaka dålig lukt som påverkar inomhusmiljön negativt. Här kan du läsa mer om riskerna med otillräcklig uttorkning av betong.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen