Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Att arbeta med PBL

Granskad:

Den här webbutbildningen ger dig en översikt över plan- och bygglagen, PBL, och dess tillämpning. Den riktar sig till dig som vill få en bättre förståelse för hela PBL-systemet och dess övergripande funktion för samhällsplanering och byggande. Du kanske nyligen har börjat arbeta med PBL-frågor eller bara är bekant med enskilda delar och vill få en bättre förståelse för helheten.

Ta del av webbutbildningen

Du kan antingen skapa konto/logga in i lärplattform PBL akademin för att ha översikt över dina utbildningar och kunna ta ut intyg på genomförd kurs, eller gå till utbildningen direkt utan inloggning.

Utbildningen är producerad år 2023 och är en ny version av den tidigare introduktionskursen i PBL med samma namn.

Utbildningens innehåll

Publicerad juni 2023

Utbildningen består av tre delar, grundutbildning, fördjupningar samt tematiska exempel.

Grundutbildning

Fyra avsnitt där du får lära känna PBL ur olika perspektiv.  

 • Plan- och bygglagen
 • PBL-systemet
 • Roller och ansvar i PBL
 • Intressen och krav i PBL

Fördjupningar

Här får du en genomgång av de formella processerna i PBL och en fördjupning om de materiella kraven i PBL.

 • Översiktsplanering
 • Detaljplanering och genomförandefrågor
 • Lovprövning i PBL
 • Byggprocessen
 • Byggnadsnämndens tillsyn
 • Roller och ansvar i PBL
 • Intressen och krav i PBL

Tematiska exempel

Praktikfall om hur de olika processerna i PBL hänger ihop.

 • Reglera med och genomföra detaljplan
 • Planbestämmelser i områden med befintlig bebyggelse
 • Bedömning på bristande grunder
 • Detaljplanens robusthet över tid
 • Översiktsplan med tydliga ställningstaganden
 • Tillgänglighet i planering och byggande
EU logotype med texten Funded by the European Union
This training course was carried with funding by the European Union via the Technical Support Instrument in cooperation with the Directorate-General for Structural Reform Support of the European Commission. Illustration: European Commission
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen