Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Avdelning C – Laster på bärverk

Granskad:

Avdelning C i Boverkets konstruktionsregler, EKS, innehåller regler om laster på bärverk. Här görs valen till eurokoddelen SS-EN 1991 för olika typer av laster som ett byggnadsverk kan utsättas för.

Avdelning C består av nio kapitel som vart och ett hanterar en särskild sorts last. Exempel på laster är last av personer och inredning, brandlast, snölast, vindlast och olyckslast. Kapitelindelningen är följande:

  • Kap. 1.1.1 – Tillämpning av SS-EN 1991-1-1 – Allmänna laster – Tunghet, egentyngd, nyttig last för byggnader
  • Kap. 1.1.2 – Tillämpning av SS-EN 1991-1-2 – Termisk och mekanisk verkan av brand
  • Kap. 1.1.3 – Tillämpning av SS-EN 1991-1-3 – Snölast
  • Kap. 1.1.4 – Tillämpning av SS-EN 1991-1-4 – Vindlast
  • Kap. 1.1.5 – Tillämpning av SS-EN 1991-1-5 – Temperaturpåverkan
  • Kap. 1.1.6 – Tillämpning av SS-EN 1991-1- 6 – Laster vid utförande
  • Kap. 1.1.7 – Tillämpning av SS-EN 1991-1-7 – Olyckslaster
  • Kap. 1.3 – Tillämpning av SS-EN 1991-3 – Last av kranar och maskiner
  • Kap. 1.4 – Tillämpning av SS-EN 1991-4 – Silor och behållare
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen