Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

När krävs anmälan till byggnadsnämnden för en ändring av anordning för ventilation i en byggnad?

Granskad:

Det krävs anmälan till byggnadsnämnden för installation eller väsentlig ändring av en anordning för ventilation i byggnader. Ändringar av ventilation kan också i vissa fall väsentligt påverka brandskyddet i en byggnad, och även i de fallen krävs anmälan till byggnadsnämnden.

Reglerna om anmälan finns i 6 kap. 5 § plan- och byggförordningen (2011:338). Om anmälan krävs får åtgärden inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Installation av en anordning för ventilation är alltid anmälningspliktigt. Vad gäller ändring av sådana anordningar har Boverket gett ut allmänna råd om vilka ändringar som är väsentliga och som därmed kräver anmälan till byggnadsnämnden, Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga.

De allmänna råden innehåller ett allmänt resonemang om vad som avses med begreppet väsentlig ändring av anordning för ventilation. Det handlar bland annat om vilka negativa effekter ändringarna riskerar att få och vilka behov av ytterligare åtgärder som ändringarna för med sig. Vidare innehåller de allmänna råden exempel på sådana åtgärder som normalt är anmälningspliktiga och sådana som inte är anmälningspliktiga. I exemplen nämns bland annat byten mellan olika slags ventilationssystem och byten av olika slags komponenter i ventilationssystem.

Ta del av de allmänna råden i "Relaterad information". Där finns även Boverkets konsekvensutredning av de allmänna råden med ett resonemang om bakgrunden till råden och om dess innebörd och konsekvenser.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen