På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Skydd mot skadedjur

Byggnader ska utformas så att det försvåras för skadedjur att komma in i byggnaden och dess byggnadsdelar eller sprida sig mellan lägenheterna i en byggnad.

Kraven på skydd mot skadedjur finns i Boverkets byggregler, BBR. Kraven har sitt stöd i plan- och byggförordningen, PBF, som anger att byggnadsverk ska vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att det inte medför en oacceptabel risk för användarnas eller grannarnas hygien eller hälsa. Detta är i sin tur grundat på plan- och bygglagen, PBL, som ställer krav på skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.

Var gäller kraven

Kraven omfattar alla delar av byggnaden där inverkan av skadedjur kan påverka inomhusmiljön. Det ska vara svårt för skadedjur att ta sig in

  • till byggnadens rum
  • till kryputrymmen, vindar och källare
  • i bjälklag, väggar eller parallelltak, dvs. parallella ytter- och innertak, samt
  • genom lägenhetsskiljande delar.

Vad är skadedjur

Skadedjur i byggnader är djur som kan orsaka skador, lukt eller mikrobiell växt som riskerar att påverka människors hygien eller hälsa. Skadedjur kan till exempel vara fåglar, råttor, fladdermöss eller vissa insekter som getingar, myror och husbock.

Vem ansvarar för skadedjur i byggnader

Byggherren ansvarar för att byggnaden utformas så att det försvåras för skadedjur att komma in i byggnaden och dess byggnadsdelar, om det inte är orimligt med hänsyn till byggnadens utformning och användning.

När byggnaden har tagits i bruk ansvarar byggnadsägaren för att byggnaden är fri från skadedjur och att byggnadens skydd mot skadedjur underhålls. Det finns försäkringsbolag som erbjuder försäkringar mot skadedjursangrepp.

Så kan man göra det svårare för skadedjuren

Vanliga skydd på byggnader är metallnät med en maskvidd som är högst 5 mm och insektsnät som är finmaskigare. Ventiler och ventilationshuvar är exempel på öppningar som bör förses med metallnät i kombination med insektsnät. Ventilationsspringor till vindar bör normalt förses med insektsnät. Det finns också speciella produkter som hindrar fåglar att ta sig in i tak och möss att ta sig in bakom ventilerade fasader.

Galler och nät minskar luftflödet genom ventilationsöppningarna. Det är därför viktigt att dimensionera ventilationsöppningarna med hänsyn till att den effektiva ventilationsarean minskar med skadedjursskyddet.

Ventilationsöppningar blir med tiden lätt igensatta av spindelnät och löv. Det är viktigt att hålla ventilationsöppningarna öppna och byta trasiga insektsnät. Det är en del av byggnadens underhåll.

Carportar och regnskydd behöver inte vara skyddade

Kraven på skydd mot skadedjur gäller inte om det är orimligt med hänsyn till byggnadens utformning och användning. Vissa byggnader går inte att skydda från djur, och det behövs inte heller, eftersom djuren inte medför någon hygienisk olägenhet. Det handlar till exempel om carportar och regnskydd för cyklar. Om man ändå besväras av att exempelvis fåglar uppehåller sig i sådana byggnader kan man vidta åtgärder för att hindra fåglarna, men det ställer inte BBR några krav på.

Byggnader för avfallshantering, så kallade miljöhus, behöver inte skyddas mot skadedjur om avfallet förvaras i slutna kärl.

Fladdermöss är fridlysta

Det är förbjudet att skada eller störa fladdermöss. Om man har problem med fladdermöss i en byggnad kan man dock ansöka om dispens från förbudet hos länsstyrelsen i det län där byggnaden finns för att lösa problemet.

Grävlingar omfattas av jaktlagen

Grävlingar kan ibland ta sig in och bygga bo i krypgrunder. Man kan försöka avskräcka eller hindra en grävling, men tänk på att den kan ha ungar i krypgrunden. Rätten att döda grävlingar är begränsad i lag.

Om man har skadedjur i lägenheten

Om man har problem med skadedjur i sin lägenhet bör man först kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse för att få hjälp. Får man inte hjälp kan man kontakta kommunens miljökontor.

Mer information

Folkhälsomyndigheten har information om skadedjur och bekämpningsmedel. Se Relaterad information under rubriken "På andra webbplatser".

Naturvårdsverket har information om hur olika vilda djur på tomten kan hanteras. Se Relaterad information under rubriken "På andra webbplatser".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej