Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Anmäl produkter till Boverkets marknadskontroll

Granskad:

Boverket utreder anmälningar om produkter. Anmälningarna kan komma från allmänheten, från konkurrerande företag eller från myndigheter i andra europeiska länder. I första hand granskar vi då produktdokumentationen. Kontrollen kan även omfatta provning eller beräkning av att de deklarerade egenskaperna är korrekta.

Efter att Boverket har fått in en anmälan kontaktar vi den berörda aktören och ber om att få ta del av relevant produktdokumentation. Uppgifterna i dokumentationen kontrolleras och följs upp genom kommunikation med den berörda aktören.

Samtliga ärenden avslutas med ett beslut. Innehållet i beslutet varierar beroende på om aktören har rättat de brister som påpekats eller om aktören åläggs sanktioner.

Boverket har inga formaliakrav på anmälan, dock bör den göras skriftligt (med post eller e-post) och innehålla åtminstone följande:

  • produktgrupp och produktnamn/modellbeteckning eller dylikt som gör det möjligt att identifiera produkten
  • företagets namn (vem tillverkar produkten/vem säljer produkten i Sverige?)
  • skäl för anmälan (är det fråga om eventuella brister i dokumentationen eller om produktsäkerhet?)

Det går även bra att skicka in bilder eller övrig information som kan underlätta handläggningen, exempelvis information om vilken harmoniserad standard byggprodukten omfattas av.

Den som har gjort en anmälan är inte part i ärendet och får ingen återkoppling på ärendets fortskridande. Däremot kan anmälaren kontaktas om ytterligare upplysningar behövs.

Observera att de kontaktuppgifter som används vid anmälan inte kan sekretessbeläggas.

Skicka e-post till Boverkets marknadskontroll.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen