På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Internationellt arbete

Granskad:

Harmoniseras de nordiska byggreglerna? Stöder Boverket det svenska EU-samarbetet? Främjar vi export av smarta stadslösningar och hållbart byggande?

Under senare år har internationellt samarbete inom byggande och stadsutveckling blivit allt vanligare. Den svenska samhällsutvecklingen och byggandet påverkas av internationella och europeiska förhållanden. Många länder och utländska aktörer är intresserade av hur vi gör i Sverige. Boverket arbetar aktivt med nordiskt, europeiskt och internationellt samarbete.

Vårt nordiska samarbete

När de nordiska bygg- och bostadsministrarna möttes i oktober underströk de betydelsen av samarbete för en gemensam nordisk byggmarknad genom harmonisering av regler, om ramar för klimatvänligt byggande, i digitaliseringen av byggprocessen och kring EU-samarbetet. Nordiska ministerrådets sekretariat i uppgift att se hur en styrkommitté kraftfullt kan utveckla arbetet med detta. Boverket arbetar aktivt med samtliga dessa fält.

Boverket deltar i arbetsgrupper som samarbetar kring klimatrelaterade frågor, utvecklingen av små och medelstora städer i ett regionalt perspektiv samt gröna hållbara städer ur ett miljöperspektiv. Under året arrangerar Boverket en konferens om digital samhällsplanering och byggande. På bostadssidan studerar vi hur de i Danmark nu arbetar med att lyfta kvaliteten i utsatta bostadsområden. Till hösten träffas de nordiska plan-, bygg- och bostadsmyndigheterna på ett övergripande plan för att informera varandra om den aktuella utvecklingen och dryfta gemensamma frågor, däribland frågor som berörs av EU-samarbetet. Vårt nordiska samarbete ger draghjälp till utvecklingsarbetet. Tillvägagångssätt som visat sig fungera väl i ett grannland stimulerar till förbättringar av lösningar på hemmaplan.

Här kan du läsa om hur Boverket leder det nordiska arbetet med gröna och hållbara städer

Boverket är aktivt i det svenska EU-samarbetet

Enligt Boverkets instruktion ska vi stödja det svenska EU-samarbetet. Vi arbetar för att tidigt få vetskap om och kunna påverka nya förslag till förordningar, direktiv och initiativ till samarbete. Inom vår myndighet så samarbetar personal som arbetar med bygg-, bostads- och planeringsfrågor så att frågor inte faller mellan stolarna. Vi samarbetar både med andra svenska parter, har kontakt med relevanta generaldirektorat vid Europeiska kommissionen och med blivande ordförandeländer för att få veta hur de prioriterar frågor inom vårt verksamhetsfält. Förra året valdes nytt parlament, ny kommissionsordförande och ny kommission. Från och med 2021 har EU en ny långtidsbudget och programperiod för de olika fonderna. Under våren är Kroatien ordförandeland och den 1 juli tar inflytelserika Tyskland över den rollen. Sverige vara ordförandeland våren 2023 och redan 2022, när Frankrike greppar ordförandeklubban, så deltar Sverige i den så kallade trion, de tre länder som i tidsföljd agerar ordförande. 2020-2023 är en viktig period för Sverige, att efter Brexit och med delvis ny spelplan, ta ett kliv fram i det aktiva EU-samarbetet.

Vill du veta mer hur Boverket arbetar med EU-relaterade frågor kan du ta del av rapporten "Team Europa 2019", se länk i "Relaterad information".

Smart City Sweden främjar export av smarta stadslösningar och hållbart byggande

Boverket är en av samverkansparterna i ett regeringsuppdrag om att främja svensk export för miljövänliga och hållbara smarta städer. Uppdraget samlas kring varumärket ”Smart City Sweden” och leds av Energimyndigheten. Boverkets fokus ligger på stadsutveckling inklusive sociala frågor, fysisk planering, klimatanpassning och bostadsbyggande inklusive användning av modern träbyggnadsteknik. Vår myndighet medverkar med experter när utländska besökare kommer till Sverige för att studera goda lösningar som gjorts i olika stadsdelar och byggnader. En internationellt riktad webbplats har byggts upp gemensamt för alla aktörer inom regeringsuppdraget, och här bidrar Boverket med goda exempel. Du hittar en länk till webbplatsen i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen