Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Så här kan du läsa exemplen

Granskad:

Exempelsamlingen omfattar 15 exempel som är olika till sitt innehåll, men uppbyggda enligt samma struktur. På den här sidan finns en guide till hur du kan läsa dem och också hur du kan söka efter exempel utifrån olika nyckelord.

Sök i exemplen genom nyckelord för stadsgrönska

Inom ramen för exempelsamlingen har ett antal nyckelord tagits fram. Nyckelorden är av betydelse för arbetet med stadsgrönska och totalt finns 29 stycken. Nyckelorden ska underlätta sökbarheten i exempelsamlingen. Du kan söka i exempelsamlingen genom att filtrera nyckelorden under filtreringsalternativ. En fullständig förteckning av nyckelord och vilka exempel som hanterar vilka nyckelord finns i sammanställning som pdf under "Relaterad information".

Faktaruta om exemplet

Varje exempel inleds med en faktaruta som beskriver i vilken stad som exemplet finns, vilken skala (på stadsnivå eller tomtnivå) exemplet har och vilken budget projektet har haft. Det finns också information om vilken typ av objekt och projekt det rör sig om samt om det är långsiktigt eller kortsiktigt. 

Projekt – plan – process

Alla exempel presenteras med rubrikerna projekt, plan och process.

Under rubriken projekt beskrivs exemplet bland annat ur ett geografiskt och historiskt perspektiv. Här kan du även se vilka mål som har funnits och hur exemplet nyttjas och används.

Under rubriken plan beskrivs vilka plan- och strategidokument som har tagits fram eller som har legat till grund för exemplet.

Under rubriken process presenteras hur exemplet har förankrats och jobbats fram i olika planerings- och genomförandeprocesser. Det kan till exempelvis handla om hur medborgare har engagerats.

Medskick

I slutet av varje exempel finns ett medskick med lärdomar och viktiga erfarenheter som vi vill förmedla med exemplet.

Om du vill veta mer

Om du vill läsa mer om respektive exempel finns det sist på varje webbsida rutan Läs mer med källhänvisningar till styrdokument och vetenskapliga artiklar som har utgjort underlag för beskrivningen av exemplet.

I rutan Relaterad information har vi samlat länkar till den aktuella kommunens eller organisationens webbplatser, men också till filmer med föreläsningar och intervjuer.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen