Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Minireningsverk med mera

Granskad:

Här kan du läsa generell information om minireningsverk och andra enskilda avloppsdelar. Behöver du mer fördjupad information så kan du läsa mer om ämnet på kunskapsbanken, se "Relaterad information".

CE-märkning

Det är bara komponenter och produkter som omfattas av en harmoniserad standard som måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta. Exempel på reningsverk som inte behöver CE-märkas är produkter som endast hanterar bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten).

Standarder

Standarderna innehåller i sig inte några krav på reningsgrad. Fastighetsägare och kommun ska kunna använda informationen i prestandadeklarationen och CE-märkningen för att för att avgöra om prestandakraven uppfylls. Prestandakraven ställs i svensk lag och förordning. Havs- och vattenmyndigheten vägleder om krav enligt miljöbalken.

Det finns ett antal standarder för CE-märkning av enskilda avlopp, och minireningsverk omfattas av en av de standarderna (SS-EN 12566-3).

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen