På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Certifiering av kontrollansvariga och sakkunniga kontrollanter

De kontrollansvariga och de sakkunniga som utför kontroll ska sedan 2 maj 2011 vara certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Enligt lag och förordning ska en certifierad kontrollansvarig och en certifierad sakkunnig ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och ska kunna styrka detta med ett intyg om certifiering. Boverket ger ut föreskrifter som mer preciserat anger de krav som måste uppfyllas för att kunna bli certifierad inom olika områden.

Det är ackrediterade certifieringsorgan som fattar beslut om en person kan bli certifierad. Ackrediterade certifieringsorgan är företag som har blivit godkända, även kallat ackrediterade, av myndigheten Swedac att utfärda personcertifieringar. Idag finns det tre sådana företag, det är SP Certifiering, Kiwa Sverige och Incert.

Byggnadsnämnden ska godta certifierade kontrollansvariga samt utlåtanden från sakkunniga vars kompetens har styrkts genom certifiering. Nämnden ska även godta kontrollansvariga och utlåtanden från sakkunniga som har styrkt sin kompetens på annat motsvarande sätt enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Certifiering av kontrollansvariga

Boverket har gett ut föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga. Den som vill bli certifierad ska vända sig till ett ackrediterat certifieringsorgan som prövar ansökan utifrån Boverkets föreskrifter BFS 2011:14, KA.

Enligt Boverkets föreskrifter lämnas behörighet till:

  •  N som kontrollansvarig för projekt av normal art, och
  •  K som kontrollansvarig för projekt av komplicerad art.

Certifieringen är en så kallad personcertifiering, vilket innebär att endast den person som är certifierad får utföra de uppgifter som en kontrollansvarig ska utföra.

Här kan du läsa mer om kontrollansvariga och deras uppgifter.

Certifiering av sakkunniga

Sakkunniga får certifieras av ett organ som har ackrediterats av myndigheten Swedac. Boverket har hittills utfärdat föreskrifter för certifiering av sakkunniga kontrollanter inom brand-, energi-, luft-, kulturvärde och tillgänglighetsområdet. Ta del av föreskrifterna under rubriken Boverkets författningssamling under Relaterad information.

Boverket har inte tagit fram certifieringsregler för alla områden. Det innebär att byggnadsnämnden inte alltid kommer att kunna, när de anser att så behövs, kräva att byggherren anlitar en certifierad sakkunnig. Det krävs fler moment än att Boverket ger ut regler för att det ska finnas certifierade personer på plats. Det måste finnas ett företag som är intresserat av att jobba med att fatta beslut om certifiering av personer inom aktuellt område, att företaget blir godkänt det vill säga ackrediterat av Swedac och att enskilda personer sedan önskar bli certifierade.

Om byggnadsnämnden anser att det finns behov av att anlita certifierade sakkunniga som kan utföra sakkunnigkontroll men det inte finns tillgång till certifierade sakkunniga bör byggnadsnämnden föra en dialog med byggherren om hur egenkontrollen kan förstärkas. Om byggnadsnämnden anser att egenkontrollen inte är tillräcklig ska byggnadsnämnden neka startbesked.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej