På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ändrad användning

Ändrad användning är en form av ändring. Vid ändrad användning kan krav ställas på hela den del som ges en ändrad användning.

Vad är ändrad användning

Att ändrat användningssätt, eller kortare uttryckt ändrad användning, är en form av ändring framgår av plan- och bygglagen, PBL. Ändrad användning är ett vitt begrepp som omfattar en stor mängd olika åtgärder. Det krävs inte några byggnadstekniska åtgärder för att den ändrade användningen ska vara en ändring enligt PBL.

För att en ändrad användning ska vara en bygglovspliktig åtgärd så krävs det att ändringen medför att byggnaden tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål. Det finns alltså en stor mängd situationer då en åtgärd kan betraktas som ändring av en byggnad även om åtgärden inte är bygglovspliktig. Ett exempel på ändrad användning som inte kräver bygglov är när en studentbostad ändras till en vanlig bostad.

Vilka krav gäller vid ändrad användning

Eftersom ändrad användning i sig är en ändring så gäller kraven vid ändring även vid en ändrad användning. Kraven gäller oberoende av om det vid den ändrade användningen vidtas några byggnadstekniska åtgärder eller inte.

När man gör en bedömning av hur kraven ska tillgodoses vid ändrad användning ska man, liksom vid alla andra ändringar, ta hänsyn till:

  • ändringens omfattning,
  • byggnadens förutsättningar,
  • varsamhetskravet, och
  • förvanskningsförbudet.

Läs mer om kraven vid ändring av byggnad under rubriken Krav vid ändring av byggnad i menyn.
Läs mer om tillämpningen av kraven vid ändring av byggnad under rubriken Tillämpning av kraven vid ändring av byggnad i menyn.

På vilken del ställs det krav

Vid ändrad användning ställs krav på hela den del av byggnaden som ges ändrad användning.

Hänsyn till ändringens omfattning vid ändrad användning

Vid tillämpningen av kraven ska man, som alltid vid ändring, ta hänsyn till bland annat ändringens omfattning. Ändringens omfattning bör bedömas utifrån om den ändrade användningen medför att byggnaden behöver tillföras nya eller förbättrade egenskaper för att tillgodose utformningskraven och de tekniska egenskapskraven. Exempel när byggnaden behöver tillföras nya eller förbättrade egenskaper är om den ändrade användningen medför:

  • väsentligt ökade laster,
  • ökat personantal som kräver ett förändrat brandskydd,
  • ökat antal personer som medför ett behov av ökade luftflöden, eller
  • att ett tidigare ouppvärmt utrymme tas i anspråk för ett ändamål som ställer andra krav på termisk komfort.

Om byggnadens nya användning inte ställer andra krav på byggnadens egenskaper än vad den tidigare användningen gjorde, så måste ändringens omfattning, utifrån den nya användningen, anses vara begränsad. Detta hindrar naturligtvis inte att det ställs krav på eventuella byggnadstekniska ingrepp som görs samtidigt.

Mer information om ändring

I webbutbildningen "Ändring och ombyggnad" får du lära dig mer om vad ändring och ombyggnad är, vilka krav som kan ställas, vilka delar som berörs av kraven och hur du kan resonera för att fastställa kravnivåerna.Ta del av utbildningen under rubriken Webbutbildningar i Relaterad information.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej