Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggnadens energianvändning baserad på beräkning

Granskad:

Här kan du läsa om hur byggnadens energianvändning kan baseras på beräkning. Metoden används när byggherren verifierar byggnadens primärenergital enligt Boverkets byggregler (BBR) eller när den certifierade experten inte kan få fram uppgifter om den faktiska energianvändningen och behöver göra en beräkning.

När byggnadens energianvändning baseras på beräkning ska dessa saker beaktas:

  • Val av beräkningsprogram
    Beräkningsprogrammet behöver kunna beakta de faktorer som ska ingå i en energiberäkning. Det ställs också olika krav på beräkningsprogram för bostäder och lokaler.
  • Byggnadens och installationernas egenskaper
    Energiberäkningen ska beakta byggnadens termiska egenskaper som till exempel värmeisolering men också byggnadens utformning och placering, inklusive utomhusklimatet på orten. Installationernas egenskaper ska också ingå som till exempel värme- och ventilationssystem.
  • Val av brukarindata
    Beräkningen ska genomföras med indata som beskriver ett normalt brukande av byggnaden. Hur detta hanteras skiljer sig åt för bostäder och lokaler.

Byggnadens energianvändning kan bestämmas genom beräkning enligt kapitel 2 i föreskriften BEN. Ta del av hela föreskriften under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen