Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Buller från väg- och spårtrafik

Granskad:

Många människor är i dag utsatta för buller från väg- och spårtrafik, men det långsiktiga målet är att människors boendemiljö ska vara så långt möjligt fri från buller

Riksdagen har uttalat ett långsiktigt mål om en bullerfri boendemiljö, och om att människor inte ska utsättas för skadliga bullerstörningar.

Med rätt planering och anpassad bebyggelse går det att få en acceptabel ljudmiljö även i ett bullerutsatt läge. Boverket har därför gett vägledning på PBL kunskapsbanken om buller i detaljplan, gett vägledning genom webbseminarier och tagit fram ett webbaserat utbildningspaket med flera delar samt tagit fram en film om akustisk design, Till ÄPBL har Boverket tidigare också gett ut handledning med allmänna råd. Målgruppen för dessa vägledningar är handläggare och beslutsfattare som planerar och anpassar bebyggelse.

Boverkets handbok om buller i planeringen

För att inspirera och ge vägledning till handläggare och beslutsfattare gav Boverket år 2008 ut en handbok med allmänna råd: Buller i Planeringen – Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg och spårtrafik (Boverket Allmänna råd 2008:1). De allmänna råden började gälla den 1 mars 2008 och togs fram till den äldre plan- och bygglagen. Råden gäller alltså inte till nya plan- och bygglagen, men kan fortfarande användas som stöd när nya bostäder planläggs i områden med väg- och spårtrafik. I handboken ingår också en exempelsamling.

Trafik på väg eller järnväg bedöms som trafikbuller. När det gäller trafik inom och i anslutning till verksamhetsområden som industrier, hamnar, rangerbangårdar eller lastterminaler kan i vissa fall andra bedömningar göras. Detta behandlas på webbsidan om industri- och verksamhetsbuller.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen