Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillgängliga medel för kommunala hyresgarantier

Granskad:

Det statliga bidraget för kommunala hyresgarantier ska stimulera kommunerna att ge stöd till hushåll som har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden.

Det statliga bidraget är på 5 000 kronor per hyresgaranti. Kommunen kan få bidraget under förutsättning att kommunen har lämnat en hyresgaranti och att det finns medel avsatta.

Boverket beslutar om bidraget till kommunerna. Möjligheten till preliminär årlig tilldelning av bidrag för hyresgarantier har tagits bort.

Vem gör vad?

Boverket

Boverket handlägger kommunens ansökan och beslutar om bidrag. Om ansökan bifalls betalar Boverket ut bidrag.

Kommunen

Kommunen ställer ut kommunala hyresgarantier och ansöker om statligt bidrag. Kommunen prövar privatpersoners ansökan om kommunal hyresgaranti. För de hyresgarantier som kommunen beviljat och ställt ut, ansöker kommunen om bidrag hos Boverket.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen