Fördelning av tillgängliga medel för kommunala hyresgarantier

Det statliga bidraget för kommunala hyresgarantier ska stimulera kommunerna att ge stöd till hushåll som har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden.

Regeringen har avsatt cirka 43 miljoner kronor för 2017 till statligt bidrag för kommunala hyresgarantier.

Det statliga bidraget är på 5 000 kronor per hyresgaranti. Kommunen kan få bidraget under förutsättning att kommunen har lämnat en hyresgaranti och att det finns pengar kvar i den pott som regeringen har avsatt.

Det är Boverket som fördelar och beslutar om bidraget till kommunerna. Så här går det till, från ansökan till utbetalning:

  1. Kommunen ansöker hos Boverket om en preliminär tilldelning av bidrag för de hyresgarantier de avser utfärda (ej obligatoriskt).
  2. Boverket fördelar pengarna preliminärt utifrån de ansökningar som har kommit in (ej obligatoriskt).
  3. Kommunen utfärdar hyresgarantier. Om kommunen vill utfärda fler garantier än ansökan avsåg kan kommunen ansöka om ytterligare preliminär tilldelning.
  4. Kommunen ansöker slutgiltigt om bidrag hos Boverket.
  5. Boverket beslutar om bidrag.
  6. Boverket betalar ut bidrag.

Kommunen kan utfärda hyresgarantier utan att först ansöka om en preliminär tilldelning av pengar. Den preliminära tilldelningen är bara ett sätt för kommunen att reservera en del av bidragspotten i förväg.

Sök preliminär tilldelning senast den 10 december

Kommunen ska ansöka om preliminär tilldelning av bidrag senast den 10 december. Ansökan ska gälla tiden från den 1 december året kommunen ansöker, till och med den 30 november följande år. Ansök direkt hos Boverket.

Blankett för ansökan om preliminär tilldelning hittar du under "Relaterad information", "Dokument".

Vem gör vad?

Boverket

Boverkets logotyp

Boverket handlägger kommunens ansökan och beslutar om bidrag. Om ansökan bifalls betalar Boverket ut bidrag.

Kommunen

Allmän logotyp för myndigheter

Kommunen ställer ut kommunala hyresgarantier och ansöker om statligt bidrag. Kommunen prövar privatpersoners ansökan om kommunal hyresgaranti. För de hyresgarantier som kommunen beviljat och ställt ut, ansöker kommunen om bidrag hos Boverket.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej