Tillgängliga medel för kommunala hyresgarantier

Det statliga bidraget för kommunala hyresgarantier ska stimulera kommunerna att ge stöd till hushåll som har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden.

Regeringen har avsatt cirka 43 miljoner kronor för 2018 till statligt bidrag för kommunala hyresgarantier.

Det statliga bidraget är på 5 000 kronor per hyresgaranti. Kommunen kan få bidraget under förutsättning att kommunen har lämnat en hyresgaranti och att det finns medel avsatta.

Boverket beslutar om bidraget till kommunerna. Möjligheten till preliminär årlig tilldelning av bidrag för hyresgarantier har tagits bort.

Vem gör vad?

Boverket

Boverkets logotyp

Boverket handlägger kommunens ansökan och beslutar om bidrag. Om ansökan bifalls betalar Boverket ut bidrag.

Kommunen

Allmän logotyp för myndigheter

Kommunen ställer ut kommunala hyresgarantier och ansöker om statligt bidrag. Kommunen prövar privatpersoners ansökan om kommunal hyresgaranti. För de hyresgarantier som kommunen beviljat och ställt ut, ansöker kommunen om bidrag hos Boverket.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej