Digitalisering av planeringsprocessen

Idag tillgängliggör många kommuner sina planer digitalt som PDF-filer. Det pågår också innovationsprojekt i enskilda kommuner och i bredare samverkan för presentera digitala tolkningar av planerna och deras informationsinnehåll. Målsättningen med dessa innovationer är till exempel att använda informationen för att förenkla och snabba upp bygglovsprocessen.

Fortfarande är det de analoga originalen som är juridiskt gällande i planeringen. Boverkets vision är att gå över till helt digitala planeringsunderlag och besluthandlingar där det går att söka och återanvända valda delar av planinformationen både för nya innovativa tjänster och i de grundläggande lov- bygg- och tillsynsprocesserna.

Vägen dit är lång och kommer kräva både lagändringar och bred samverkan mellan myndigheter i den nationella digitala infrastrukturen. Som en aktör i denna stora förändring har Boverket bemyndigande, regeringsuppdrag, tidplaner och pågående aktiviteter som tar oss mot visionen ett steg i taget.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej