Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Digitalisering av planeringsprocessen

Granskad:

Digitaliseringen av planeringsprocessen sker både på nationell, regional och kommunal nivå.

Kommunernas arbete

I dagsläget arbetar flera av Sveriges kommuner med att digitalisera sina planeringsprocesser för att få en effektivare handläggning. Vissa arbetar med att tillhandahålla planeringsunderlag digitalt och strukturerat för att minska tidsåtgången och höja kvaliteten inför beslut. En del arbetar med digitala översiktsplaner för en bättre medborgardialog vilket stärker demokratin och rättssäkerheten. Andra arbetar med digitala verktyg för detaljplaner vilket skapar enhetlighet som sedan underlättar analys av kvarvarande byggrätter och effektiviserar kommande lovprocess.

Digitalt i alla led

Fortfarande är det de analoga originalen som är juridiskt gällande i planeringen. Boverkets vision är att gå över till helt digitala planeringsunderlag och beslutshandlingar där det går att söka och återanvända valda delar av planinformationen både för nya innovativa tjänster och i de grundläggande lov- bygg- och tillsynsprocesserna.

Vägen dit är lång och kommer kräva både lagändringar och bred samverkan mellan myndigheter i den nationella digitala infrastrukturen. Som en aktör i denna stora förändring har Boverket bemyndigande, regeringsuppdrag och pågående aktiviteter som tar oss mot visionen ett steg i taget.

Boverket har ett nytt regeringsuppdrag att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen, PBL, i en digital miljö - nu med fokus på lösningar. Uppdraget ska redovisas senast i januari 2023. Det blir ännu ett steg i ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Sprida innovativa lösningar

Då lagändringar är en lång process arbetar Boverket också med att vägleda samt sprida innovativa lösningar inom ramen för gällande lagstiftning som genom digitala verktyg kan effektivisera samhällsbyggnadsprocessen redan i dag.

Film: Hur får vi nytta av den digitala informationen i samhällsbyggnadsprocessen?

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen