På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Att tänka på!

Granskad:

I denna typ av anläggningar är persontätheten ofta hög vilket kräver särskild hänsyn vid projektering av ventilation och fuktsäkerhet.

Då kraven på energihushållning inte behöver tillämpas kan uppvärmning av vatten och behovet av god ventilation lösas på annat sätt än vad som annars är brukligt. Exempelvis kan tilluft genom direkt uteluft användas och uppvärmning av varmvatten kan ske med elektrisk varmvattenberedare. Detta innebär att vilken typ av ventilationssystem som helst kan väljas och luftflöden projekteras med hänsyn till aktuell personbelastning, så att god luftkvalitet uppnås.

I rum med hög personbelastning finns det risk för hög luftfuktighet. Det medför dels risk för mögelpåväxt på invändiga ytterväggsytor, dels risk för fuktinträngning in i ytterväggar med kondensation och fuktskador som följd. En tydlig indikation på sådan risk är kondens på insidan av fönster. Relativa fuktigheten på invändiga väggytor bör varaktigt vara under 75 % relativ fuktighet. På invändiga fönster- och tältduksytor bör inte kondens uppkomma.

Hög luftfuktighet kan till stor del undvikas dels genom att anpassa personbelastningen så rummets luftvolym i kombination med ventilationsdonens placering räcker till för att fördela luften och dels genom att anpassa ventilationsflöden till personbelastningen. Undertrycksventilation kan motverka fuktinträngning i ytterväggar. Även ventilation i duschrum och andra våtutrymmen med hög belastning, där för höga fukthalter medför stor risk för fukt- och mögelskador, ska ha tillräcklig kapacitet för att kunna vädra ut fuktig luft.

Våtutrymmen kan bli utsatta för varaktigare fuktbelastning än vad våtutrymmen i bostäder och hotellrum och liknande normalt dimensioneras för. Material och utförande bör väljas så våtutrymmen är lätta att rengöra (BBR 6:5334) och lätta att inspektera och åtgärda innan fuktskador uppkommer.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen