Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Allmänna samlingslokaler med ungdomsverksamhet får dela på 18,8 miljoner kronor

Granskad:

Samlingslokaldelegationen beslutar årligen om bidrag till utveckling av ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. I år, 2022, får 17 ungdomsprojekt i allmänna samlingslokaler dela på 18,8 miljoner kronor för att utveckla verksamheten och anpassa lokalerna eller utomhusmiljön för ungdomar. Konkurrensen mellan de olika sökande har varit hög. Totalt sökt belopp var 75 miljoner kronor.

De 17 organisationerna får bidrag för att anställa en projektledare eller för att på andra sätt stimulera till ungdomsverksamhet. Organisationerna får även bidrag för enklare ombyggnad eller anpassning av en allmän samlingslokal, eller utomhusmiljön i nära anslutning till lokalen, till ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet. Hela listan med vilka organisationer som beviljats verksamhetsutvecklingsbidrag finns längst ner på sidan.

Boverket ska särskilt prioritera de ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler för ungdomar och allmänna samlingslokaler i områden med socioekonomiska utmaningar. Boverket får också särskilt prioritera ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i områden som saknar närhet till offentlig och kommersiell service.

Bidraget kan ges till åtgärder som ska anpassa en allmän samlingslokal eller dess utomhusmiljö till ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet. Det kan även ges för att stimulera ungdomars verksamhet inom kultur- och fritidsområdet i en allmän samlingslokal och för att utveckla ungdomars mötesformer inom kultur- och fritidsområdet. Insatser för att stimulera verksamheten kan exempelvis vara att anställa en projektledare eller köpa in inventarier, som teknisk utrustning för att möjliggöra en viss verksamhet. Bidrag kan lämnas till hela kostnaden.

För att kunna få verksamhetsutvecklingsbidrag finns ett antal krav som måste uppfyllas. Det ska finnas ett behov på orten av att möta eller stimulera ungdomars engagemang inom kultur- och fritidsområdet och det ska finnas ett varaktigt behov av en allmän samlingslokal på orten. Lokalen ska uppfylla skäliga krav på god standard. Vidare krävs att lokalen kommer att hållas tillgänglig för varje organisation eller grupp med organiserad verksamhet som är verksam inom orten och att detta sker opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor. Lokalen ska också ha eller förväntas få en allsidig användning. Ytterligare ett krav är att det finns goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen.

Även i år har sökande organisationer totalt sökt mer i bidrag än vad som finns att dela ut och Boverkets samlingslokaldelegation har därför tvingats avslå flera ansökningar. Totalt kom det in 52 ansökningar på sammanlagt cirka 75 miljoner kronor. Verksamhetsutvecklingsbidraget kunde sökas fram till och med den 31 augusti 2022 och beslut togs den 23 november.

Sökande som beviljats bidrag

 • IOGT-NTO Lf 91 Borlänge, Borlänge, Dalarnas län, 1 200 000 kronor
 • Allas Lika Värde Föreningen, Malmö, Skåne län, 709 000 kronor
 • Fryshuset Helsingborg, Helsingborg, Skåne län, 2 668 880 kronor
 • Afro-European Association, Malmö, Skåne län, 796 556
 • Somaliska Freds- Skiljedomsförening, Malmö, Skåne län, 564 300 kronor
 • Rosengårds Folkets Hus, Malmö, Skåne län, 1 110 000 kronor
 • Motettens Folkets Hus, Malmö, Skåne län, 1 460 000 kronor
 • Sätra Sportklubb, Stockholm, Stockholms län, 150 000 kronor
 • Riksföreningen Våra Gårdar, Stockholm, Stockholms län, 396 479 kronor
 • Bygdegårdarnas Riksförbund, Stockholm, Stockholms län, 715 571 kronor
 • Rinkeby Folkets Hus, Stockholm, Stockholms län, 1 140 000 kronor
 • Folkets Hus och Parker, Stockholm, Stockholms län, 761 464 kronor
 • Folkets Husby, Stockholm, Stockholms län, 1 226 750 kronor
 • Föreningen UNG KRAFT i Nyköping, Nyköping, Södermanlands län, 1 047 000 kronor
 • IOGT-NTO föreningen 125 Skellefteå, Skellefteå, Västerbottens län, 2 170 000 kronor
 • Vivalla Folkets Hus, Örebro, Örebro län, 686 000 kronor
 • Lf 52 Union IOGT-NTO, Motala, Östergötlands län, 2 000 000 kronor
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen