Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lag & rätt

Granskad:

Här kan du läsa om hur lagstiftningen inom stadsplanering och byggande har utvecklats sedan slutet på 1800-talet. Du kan även läsa om äldre gällande eller upphävda lagar, förordningar och handböcker som kan vara centrala för tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen. Samt om kommenterade domar från Boverket.

I detta avsnitt beskrivs även de lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som är centrala för tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen.

Förarbeten, eller lagmotiv, är ett samlingsbegrepp för främst regeringspropositioner och utskottsbetänkanden från riksdagen som tas fram innan riksdagen beslutar om en ny lag.

Boverket refererar och kommenterar intressanta domar som rör tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen