På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Temadelar detaljplan

Under temadelar detaljplan publicerar Boverket vägledning som rör specifika planeringsfrågor. Den gemensamma ingången är hur frågan kan hanteras i planläggning med detaljplan.

Buller vid detaljplanering

Bostadsområde intill större väg.

I den här temadelen finns information om hur buller hanteras vid detaljplanering.

Dagvatten i detaljplan

Dagvatten och bebyggelse. Foto: Mikael Svensson/Scandinav

I den här temadelen finns vägledning om hur dagvatten kan hanteras vid planläggning med detaljplan. Vägledningen beskriver även på vilket sätt reglerna i lagen om allmänna vattentjänster påverkar planläggningen.

Barn och ungas utemiljöer

Barn i gula västar som leker på en spännande lekplats. Foto: Jenny Hellgren/Boverket

I den här temadelen finns vägledning om hur barns och ungas utemiljöer vid skola, förskola och fritidshem kan hanteras och barns behov av friytor för lek och utevistelse kan tillgodoses i detaljplaneringen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej