Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Temadelar detaljplan

Granskad:

Under temadelar detaljplan publicerar Boverket vägledning som rör specifika planeringsfrågor. Den gemensamma ingången är hur frågan kan hanteras i planläggning med detaljplan.

Dagvatten i detaljplan

Dagvatten och bebyggelse. Foto: Mikael Svensson/Scandinav

I den här temadelen finns vägledning om hur dagvatten kan hanteras vid planläggning med detaljplan. Vägledningen beskriver även på vilket sätt reglerna i lagen om allmänna vattentjänster påverkar planläggningen.

Barn och ungas utemiljöer

Barn i gula västar som leker på en spännande lekplats. Foto: Jenny Hellgren/Boverket

I den här temadelen finns vägledning om hur barns och ungas utemiljöer vid skola, förskola och fritidshem kan hanteras och barns behov av friytor för lek och utevistelse kan tillgodoses i detaljplaneringen.

Vattenförsörjning vid detaljplanering

I den här temadelen finns det vägledning om att kommunen har ett viktigt ansvar, både för den allmänna vattenförsörjningen och för att den fysiska planeringen bidrar till en lämplig mark- och vattenanvändning sett ur ett dricksvattenperspektiv.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen