På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Temadelar detaljplan

Granskad:

Under temadelar detaljplan publicerar Boverket vägledning som rör specifika planeringsfrågor. Den gemensamma ingången är hur frågan kan hanteras i planläggning med detaljplan.

Dagvatten i detaljplan

Dagvatten och bebyggelse. Foto: Mikael Svensson/Scandinav

I den här temadelen finns vägledning om hur dagvatten kan hanteras vid planläggning med detaljplan. Vägledningen beskriver även på vilket sätt reglerna i lagen om allmänna vattentjänster påverkar planläggningen.

Barn och ungas utemiljöer

Barn i gula västar som leker på en spännande lekplats. Foto: Jenny Hellgren/Boverket

I den här temadelen finns vägledning om hur barns och ungas utemiljöer vid skola, förskola och fritidshem kan hanteras och barns behov av friytor för lek och utevistelse kan tillgodoses i detaljplaneringen.

Buller vid detaljplanering

Bostadsområde intill större väg.

I den här temadelen finns information om hur buller hanteras vid detaljplanering.

Vattenförsörjning vid detaljplanering

I den här temadelen finns det vägledning om att kommunen har ett viktigt ansvar, både för den allmänna vattenförsörjningen och för att den fysiska planeringen bidrar till en lämplig mark- och vattenanvändning sett ur ett dricksvattenperspektiv.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen