På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets föreskrifter om avfallsanordningar

I Boverkets föreskrifter finns krav och regler för avfallsanordningar när det gäller utförande och installation, kontroll samt skötsel och underhåll.

Avfallsanordningar som omfattas av Boverkets föreskrifter definieras som anordningar för att ta hand om avfall i byggnader eller för att forsla bort avfall från en byggnad.

Exempel på motordrivna anordningar som går in under begreppet avfallsanordningar är:

  • motordriven soptransporthiss
  • sopsug
  • stationär komprimator
  • permanent uppställd sopskruv

Generell information om krav och regler för motordrivna anordningar finns i Boverkets föreskrifter. Länk finns i "Relaterad information".

För soptransporthissar gäller samma krav som för andra typer av hissar, se "Hissar" i "Relaterad information".

Utförande och installation

För avfallsanordningar gäller att de ska vara utförda och installerade så att de ger tillfredställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn. För att uppfylla detta ska de vara installerade och utförda i enlighet med

  • Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar (BFS 2011:12)
  • Boverkets byggregler (BFS 2011:6) och
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna (AFS 2008:3).

Avfallsanordningar omfattas av krav på CE-märkning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna (AFS 2008:3) och EU:s maskindirektiv (2006/42/EG).

För att förebygga olycksrisker ska avfallsanordningar inte vara möjliga att användas av obehöriga.

Ändring eller utbyte av viss del

Vid ändring eller utbyte av viss del ska den ändrade eller utbytbara delen uppfylla samma krav som för en ny motordriven port eller liknande anordning.

Åtgärder ska noteras i en journal som ska hållas tillgänglig för kontrollorganet vid kontroll. Om ändringen har väsentlig betydelse för säkerheten krävs det revisionsbesiktning av ett ackrediterat kontrollorgan innan anläggningen får tas i bruk igen.

Kontroll

Soptransporthissar som omfattas av Boverkets föreskrifter ska kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan i likhet med andra typer av hissar. Övriga typer av avfallsanordningar är helt undantagna från besiktning.

Första besiktning

För soptransporthissar gäller att första besiktning ska göras om bestyrkandet mot maskindirektivet inte omfattar installationen.

Återkommande besiktning

Återkommande besiktning ska för soptransporthissar ske efter två år. Därefter ska det göras kontroll med ett besiktningsintervall på två år.

Revisionsbesiktning

Revisionsbesiktning ska göras om en soptransporthiss ändras på ett sätt som har väsentlig betydelse för säkerheten. Besiktningen ska göras innan hissen tas i bruk igen. Boverkets föreskrifter anger exempel på ändringar som har väsentlig betydelse för säkerheten.

Lista med exempel på ändringar av väsentlig betydelse för säkerheten för soptransporthissar

Undantag från kontroll

Avfallsanordningar förutom soptransporthissar är helt undantagna från krav på kontroll.

För soptransporthissar gäller undantag från krav på kontroll enbart första besiktning. Helt undantagna från krav på första besiktning är soptransporthissar där installationen ingår i bestyrkandet mot maskindirektivet.

Drift, tillsyn, skötsel och underhåll

Ägaren eller den som annars ansvarar för en avfallsanordning ska se till att den bl.a. sköts och underhålls så att den ger ett tillfredställande skydd för säkerhet och hälsa. I första hand bör instruktionerna som tillhör anordningen följas. Skötsel och underhåll bör utföras av någon som har kompetens för uppgiften.

Journal ska föras över åtgärder för tillsyn, skötsel och underhåll. Ägaren eller den som annars ansvarar för anordningen ska se till att detta görs och att journalen hålls tillgänglig för kontrollorgan och tillsynsmyndigheten.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej