Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets byggregler, BBR, från 1994

Granskad:

År 1994 började Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets konstruktionsregler, BKR, gälla. BBR gäller fortfarande. BKR upphörde att gälla den 1 januari 2011, och ersattes då helt av BFS 2010:28, EKS 7.

Den 1 januari 1994 trädde Boverkets byggregler BBR 1, BFS 1993:57 och Boverkets konstruktionsregler BKR 1, BFS 1993:58 i kraft. De är föreskrifter och allmänna råd. Samtidigt upphörde nybyggnadsreglerna att gälla. BBR är funktionskrav, det vill säga att en viss funktion ska uppnås och den kan ibland uppnås på olika sätt. Både BBR och BKR har ändrats vid flera tillfällen. Vid vissa tillfällen har ändringarna varit omfattande medan det vid andra tillfällen endast varit mindre ändringar. Numera sker en kontinuerlig översyn av reglerna.

Både BBR och EKS fick nya grundförfattningar den 2 maj 2011. Det är BFS 2011:6, BBR 18 respektive BFS 2011:10, EKS 8.

Kort information om ändringarna i BBR

BFS 2020:4 BBR 29. Ändring. Ikraftträdande 1 september 2020. Ändringar i avsnitten 5:2522, 9:11, 9:12, 9:2, 9:51, 9:6, 9:7, 9:92 och 9:95 och övergångsbestämmelser.

BFS 2019:2 BBR 28. Ändring. Ikraftträdande 1 oktober 2019. Ändringar i avsnitten 3:144, 6:53, 6:5322, 6:7412, 6:743 och 7:12.

BFS 2018:15 BBR 27. Ändring. Ikraftträdande 1 januari 2019. Övergångstid för avsnitt 6:7412 förlängs.

BFS 2018:4 BBR 26. Ändring. Ikraftträdande den 1 juli 2018. Ändringar i avsnitt 1, 5, 6, 9 och övergångsbestämmelser.

BFS 2017:5 BBR 25. Ändring. Ikraftträdande den 1 juli 2017. Ändringar i avsnitt 1, 3, 6 och 9.

BFS 2016:13 BBR 24. Ändring. Ikraftträdande den 15 december 2016. Ändringar i avsnittet om energihushållning.

BFS 2016:6 BBR 23. Ändring. Ikraftträdande den 1 juli 2016. Ändringar i avsnitt 1, 3, 5 och 6.

BFS 2015:3, BBR 22. Ändring. Ikraftträdande den 1 mars 2015. Ändringar i avsnittet om energihushållning.

BFS 2014:3, BBR 21. Ändring och omtryck. Ikraftträdande den 1 juli 2014. Se Boverket informerar 2014:1

BFS 2013:14, BBR 20. Ändring. Ikraftträdande den 1 juli 2013. Ändringarna berör främst avsnitt 3, tillgänglighet, bostadsutformning och avsnitt 7, bullerskydd, se Boverket informerar 2013:2.

BFS 2011:26, BBR 19. Ändring och omtryck. Ikraftträdande den 1 januari 2012. Reglerna gällande ändring av byggnader ska inte tillämpas förrän den 1 januari 2013. Ändringarna berör främst regler om brandskydd och energihushållning. Bindande föreskrifter om ändring införs. Se Boverket informerar 2011:3 (brandskydd), Boverket informerar 2011:4 (ändring) och Boverket informerar 2011:5 (energihushållning).

Regelsamling för byggande, BBR 2012. För att underlätta för den som använder BBR ger Boverket ut en regelsamling för byggande. Förutom BBR innehåller regelsamlingen läsanvisningar och utdrag ur plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338). I denna regelsamling finns ändringar iförda t.o.m. BFS 2011:26.

BFS 2011:6, BBR 18. Ny grundförfattning som träder i kraft den 2 maj 2011. Samma datum träder den nya plan- och bygglagen (2010:900) och den nya plan- och byggförordningen (2011:338) i kraft. BBR 18 innehåller inga ändringar i sak. Reglerna har fått korrekta hänvisningar till den nya lagen och förordningen och begreppen har setts över så att de stämmer med den nya lagtexten.

BFS 2010:29 BBR 17. Ändring. Ikraftträdande den 1 januari 2011. Kravet på avskiljbarhet i student- och ungdomsbostäder om högst 35 m² tas bort i avsnitt 3. Reglerna i avsnitt 8 om skydd mot fall genom glas har förtydligats. Även vissa andra ändringar.

BFS 2008:20 BBR 16. Ändring. Ikraftträdande den 1 februari 2009. Ändringar huvudsakligen om energihushållning i avsnitt 9.

Regelsamling för byggande, BBR 2008. För att underlätta för den som använder BBR ger Boverket ut en regelsamling för byggande. Förutom BBR innehåller regelsamlingen läsanvisningar och utdrag ur berörda lagar och förordningar. I denna regelsamling finns ändringar införda t.o.m. BFS 2008:6.

Till Regelsamling för byggande, BBR 2008 finns avsnitt 9 Energihushållning som ett supplement.

BFS 2008:6 BBR 15. Ändring och omtryck. Ikraftträdande den 1 juli 2008. Ändringarna berör främst regler om tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftsutrymmen i avsnitt 3 och säkerhet vid användning i avsnitt 8. Kraven har blivit tydligare genom ökade möjligheter till verifiering. Dessutom har reglerna EU-anpassats genom att nya europastandarder har förts in. Se Boverket informerar 2008:5.

BFS 2007:21 BBR 14. Ändring. Ikraftträdande den 15 december 2007. Allmänna råd införs i avsnitt 1:21 med anledning av nya regler för flyttning av byggnadsverk.

Regelsamling för byggande, BBR 2006. För att underlätta för den som använder BBR ger Boverket ut en regelsamling för byggande. Förutom BBR innehåller regelsamlingen läsanvisningar och utdrag ur berörda lagar och förordningar. I denna regelsamling finns ändringar införda t.o.m. BFS 2006:22.

BFS 2006:22 BBR 13. Ändring. Ikraftträdande den 7 november 2006. En rättelse i avsnitt 1:2 i BBR 12.

BFS 2006:12 BBR 12. Ändring och omtryck. Ikraftträdande den 1 juli 2006. Ändringarna berör reglerna om hygien, hälsa och miljö i avsnitt 6, bullerskydd i avsnitt 7, energihushållning i avsnitt 9 och de allmänna reglerna om byggnader i avsnitt 1 och 2. De största förändringarna är i avsnitten om fukt och energihushållning. Kraven på verifiering och mätning har blivit tydligare. Samtidigt har reglerna EU-anpassats, bland annat genom att nya europastandarder har förts in.

BFS 2005:17 BBR 11. Ändring. Ikraftträdande den 1 december 2005. Ändringar av reglerna om brandskydd, avsnitt 5. Det är två huvudsakliga förändringar. Nya europeiska standarder för brandmotstånd med mera införs i föreskrifterna. Reglerna för brandskydd i byggnader avsedda för alternativt boende ersätts med regler för byggnader avsedda för särskilt boende för personer med vårdbehov. BBR 11 innehåller också förändringar av reglerna för bostadsutformning i avsnitt 3:21. Syftet med denna ändring är att underlätta produktionen av yteffektiva småbostäder och därmed minska kostnaderna. Se Boverket informerar 2005:7 (brandskydd) och Boverkets informerar 2005:6 (bostadsutformning).

BFS 2002:19 BBR 10. Ändring och omtryck. Ikraftträdande den 1 oktober 2002. De flesta ändringarna berör reglerna om brandskydd, avsnitt 5.

BFS 2002:18 BBR 9. Ändring. Ikraftträdande den 1 september 2002. Ändring-ar i reglerna om energihushållning, avsnitt 9.

BFS 2000:22 BBR 8. Ändring. Ikraftträdande den 15 juli 2000. Ändringar i reglerna om bostadsutformning, avsnitt 3, samt i reglerna om vädring, dagsljus och solljus, avsnitt 6.

BFS 1998:38 BBR 7. Ändring och omtryck. Ikraftträdande den 1 januari 1999. Ändringar i samtliga avsnitt. Beteckningen "BBR 94" byts mot "BBR".

BFS 1997:59 BBR 6. Ändring. Ikraftträdande den 5 december 1997. Ändringar i reglerna om värmepannor, avsnitt 9 samt i avsnitt 1.

BFS 1997:38 BBR 5. Ändring. Ikraftträdande den 1 juli 1997. Ändringar i avsnitt 8, säkerhet vid användning, och i avsnitt 3, utformning.

BFS 1995:65 BBR 4. Ändring. Ikraftträdande den 1 januari 1996. Mindre ändringar i avsnitt 1 och 2

BFS 1995:17 BBR 3. Ändring och omtryck. Ikraftträdande den 1 juli 1995. Ändringar i samtliga avsnitt.

BFS 1994:66 BBR 2. Ändring av övergångsbestämmelserna. Ikraftträdande den 1 januari 1995.

BFS 1993:57 BBR 1. Grundförfattning. Ikraftträdande den 1 januari 1994.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen