Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Val av utförandeklasser

Granskad:

För betongkonstruktioner ska en utförandeklass väljas. Utförandeklass väljs beroende på konstruktionsdelens säkerhetsklass. Utförandeklasserna styr sedan hur omfattande utförandekontrollen ska vara.

Utförandeklass för betongkonstruktioner

För betongkonstruktioner ska en utförandeklass väljas. Detta görs enligt utförandestandarden SS-EN 13670. I den finns tre utförandeklasser. Kraven är högst i klass 3 och lägst i klass 1. Utförandeklasser kan väljas utifrån säkerhetsklass. För konstruktionsdelar i säkerhetsklass 1 väljs lämpligen utförandeklass 1 och på motsvarande sätt väljs utförandeklass 2 och 3 beroende på aktuell säkerhetsklass.

Utförandekontroll

27 §    Utförandekontroll ska alltid göras. Med utförandekontroll avses i denna författning byggherrens kontroll av att

  • 1.  tidigare inte verifierbara projekteringsförutsättningar som är av betydelse för säkerheten är uppfyllda, och att
  • 2.  arbetet utförs enligt gällande beskrivningar, ritningar och andra handlingar. (BFS 2019:1).
Allmänt råd Omfattningen av utförandekontrollen bör stå i proportion till konsekvenserna av bristande bärförmåga hos byggnadsverket eller byggnadsdelen. Vid allvarligare konsekvenser eller risk för bristfälligt utförande bör kontrollen vara mer omfattande. Konstruktioner och detaljer som är svåra att utföra bör särskilt kontrolleras. Som grund för val av omfattningen av kontrollen bör indelning av byggnadsverksdelar i säkerhetsklasser enligt avdelning A, 10–13 §§ vara vägledande. För stålkonstruktioner är utförandekontrollen beroende av aktuell utförandeklass. Regler om val av utförandeklass som finns i 19 § i avdelning E, kapitel 3.1.1 bör tillämpas. För aluminiumkonstruktioner är utförandekontrollen beroende av aktuell utförandeklass. SS-EN 1999-1-1 bör tillämpas. För geokonstruktioner är utförandekontrollen beroende av geoteknisk kategori. SS-EN 1997-1 bör tillämpas. (BFS 2019:1).

Utförandekontroll för betongkonstruktioner

För olika utförandeklasser variera omfattningen av kontrollen. Om det för en konstruktionsdel anges en viss utförandeklass ska omfattningen av kontrollen minst motsvara det som anges i utförandestandarden SS-EN 13670.

Kontroll Allmänt råd

4 §    Beroende på val av utförandeklass bör omfattningen av kontrollen minst motsvara den som anges i SS-EN 13670 för respektive konstruktionsdel.

Vid hållfasthetsprovning i färdiga konstruktioner bör SS-EN 13791 med följande kompletteringar användas. Utvärdering enligt standardens avsnitt 8.1 ersätts med SS-ISO 12491, avsnitt 7.5 med tillhörande tabell 6, p = 0,95 och γ = 0,75. (BFS 2022:4).

Utförandestandarden SS-EN 13670 är styrande för hur omfattande utförandekontrollen ska vara för de olika utförandeklasserna. Tre tabeller styr detta:

  • tabell 1 som behandlar kontroll av material och produkter,
  • tabell 2 som behandlar kontroll av utförandet och
  • tabell 3 som behandlar typ av dokumentation och kontroll.

Vilken utförandeklass som väljs har liten eller ingen betydelse för omfattningen av kontrollerna i tabell 1 och tabell 2. Utförandeklassen har större betydelse för tabell 3 som gäller dokumentation av kontrollen.

Oavsett utförandeklass ska resultaten av utförda kontroller dokumenteras enligt Avd. A 30 §.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen