Så bygger vi ett hållbart samhälle

Boverket arbetar för ett hållbart samhällsbyggande genom ett proaktivt arbete som baseras på kunskap och kompetens med dig som medborgare i centrum. Att verka för hållbarhet innebär för oss att arbeta brett med människors livsvillkor, nationellt liksom internationellt.

Boverket arbetar med perspektiv på jämställdhet för alla människor, oberoende av kön, ålder och olika förmågor.

Våra strategiska mål

Boverket har delat in verksamheten i tre fokusområden som
har strategiska mål och etappmål.

Boverkets tre fokusområden med strategiska mål är:

Städer

  • Fler urbana miljöer svarar mot människors behov av en fungerande vardag.
  • Vi verkar för en effektiv samhällsbyggnadsprocess och medverkar till att minska bristerna vid planering.

Boende

  • Vi verkar för att fler ska erbjudas bostad, med särskilt fokus på socioekonomiskt svaga hushåll.
  • Vi skapar förutsättningar för bostadsförsörjning genom integrationen mellan bebyggelse- och transportplanering.
  • Vi verkar för en effektiv bostadsmarknad.

Byggnader

  • Vi skapar förutsättningar för ändamålsenliga byggnader som svarar mot efterfrågan på bostäder, lokaler och andra byggnadsverk ur ett livscykelperspektiv.
  • Vi verkar för en effektiv byggprocess och medverkar till att minska bristerna i byggandet.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej