Så bygger vi ett hållbart samhälle

Vi på Boverket stimulerar utvecklingen till ett hållbart samhällsbyggande genom ett proaktivt arbete som baseras på kunskap och kompetens med dig som medborgare i centrum. Att verka för hållbarhet innebär för oss att arbeta brett med människors livsvillkor, nationellt liksom internationellt.

Boverket arbetar med perspektiv på jämställdhet för alla människor, oberoende av kön, ålder och olika förmågor.

Våra fokusområden

De tre fokusområdena är Boverkets sätt att definiera inom vilka områden vi ska fokusera våra ansträngningar för att uppnå vår vision och arbeta i linje med vårt uppdrag.

Valet av fokusområden grundar sig på en samlad bild av vad vi ser som Boverkets största utmaningar och hur vi bäst kan arbeta för att göra så stor nytta som möjligt för samhället. Fokusområdena utgår från lagar, förordningar, EU:s rättsakter och är sammanfattningar och tolkningar av de mål som formulerats av regering och riksdag samt dialog med våra intressenter. Fokusområdena är långsiktiga, ej tidssatta eller mätbara.

Boverkets tre fokusområden med strategiska mål är:

Boende

  • Vi verkar för att fler ska erbjudas bostad, med särskilt fokus på socioekonomiskt svaga hushåll
  • Vi skapar förutsättningar för bostadsförsörjning genom integrationen mellan bebyggelse- och transportplanering
  • Vi verkar för en effektiv marknad

Byggnader

  • Vi skapar förutsättningar för ändamålsenliga byggnader som svarar mot efterfrågan på bostäder, lokaler och andra byggnadsverk ur ett livscykelperspektiv
  • Vi medverkar till att minska bristerna i byggandet
  • Vi verkar för en effektiv byggprocess

Städer

  • Fler urbana miljöer svarar mot människors behov av en fungerande vardag
  • Vi medverkar till att minska bristerna vid planering
  • Vi verkar för en effektiv samhällsbyggnadsprocess
Se filmen där generaldirektör Anders Sjelvgren berättar om Boverket - myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej