Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kulturmiljömålen

Granskad:

Nu gällande politik för kulturmiljöområdet är från 2013. I propositionen ”Kulturmiljöns mångfald” presenteras bland annat nationella mål för kulturmiljöarbetet. Målen ska styra statliga aktörer samt inspirera och vägleda kommuner och regioner.

Sveriges nuvarande kulturmiljöpolitik presenterades av regeringen våren 2013. Därefter godkändes målen för politiken av riksdagen. Politiken, inklusive dess mål, beskrivs i ”Kulturmiljöns mångfald” (proposition 2012/13:96). Enligt de nationella kulturmiljömålen ska det statliga kulturmiljöarbetet främja:

  • Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.
  • Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
  • Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser.
  • En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Propositionen medförde dessutom att lagen (1988:950) om kulturminnen med mera ändrade namn till Kulturmiljölagen samt att några ändringar i lagen gjordes. Begreppet fornlämning förtydligades också, så även reglerna om metallsökare. Lagändringarna började gälla den 1 januari 2014.

Under ”Relaterad information” kan du ta del av propositionen ”Kulturmiljöns mångfald”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen