På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

ESTER - verktyg för kartläggning av ekosystemtjänster

Granskad:

ESTER 1.1 är ett verktyg för ekosystemtjänstanalys att använda i tidiga skeden av ett projekt eller ett planarbete. ESTER 1.1 är en testversion i Excel som kommer att utvecklas efter hand. Du får gärna använda ESTER i ditt projekt, som kan handla om planering, byggande eller förvaltning. På den här sidan beskriver vi verktyget.

ESTER 1.1

ESTER (Ekosystemtjänsteffekträkning) version 1.1 är en prototyp för Boverkets verktyg för att göra en ekosystemtjänstanalys. ESTER är utvecklat för att ge en bild av vilka ekosystemtjänster som finns på en plats och hur befintliga ekosystemtjänster kan komma att påverkas av en planerad åtgärd. Platsen kan exempelvis vara:

  • ett område som ska detaljplaneläggas,
  • kvartersmark eller allmän plats som ska bebyggas eller
  • en befintlig tomt eller område, där någon typ av förändring ska ske, eller där man behöver en analys av ekosystemtjänster för att ta fram nya mål och en skötselplan.

Du som kan ha nytta av ESTER arbetar alltså med detaljplaneläggning, planering av byggprojekt eller förvaltning av en tomt, allmän plats eller annat område.

Den första versionen ESTER 1.0 innehöll några buggar som är åtgärdade i ESTER 1.1, som uppdaterades 2019-11-20.

Du hittar ESTER under rubriken "Dokument" i "Relaterad information".

Utvärdering och utveckling av ESTER 1.1

Boverket har under hösten 2020 och vintern 2021 gjort en utvärdering av ESTER 1.1 tillsammans med Tankesmedjan Movium vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Utvärderingen gjordes genom att 17 organisationer, varav flera kommuner, testade ESTER i egna fallstudier. Testpiloterna svarade på enkätfrågor om bland annat ESTER:s användbarhet och utvecklingsbehov. Boverket riktar ett varmt tack till testpiloterna och andra som bidragit med synpunkter på ESTER 1.1.

Med utvärderingen som grund kommer Boverket att vidareutveckla ESTER under hösten 2021. Utvärderingen finns publicerad i en rapport på Moviums webbplats, se ”Relaterad information”.

Webbinarium om verktyg för analys av ekosystemtjänster

I samband med utvärderingen genomförde Boverket och Tankesmedjan Movium ett webbinarium om verktyg för analys av ekosystemtjänster den 23 september 2020. På webbinariet presenterade Boverket verktyget ESTER och demonstrerade hur man kan använda verktyget i en fallstudie. En inspelning från webbinariet finns under ”Relaterad information”.

Några tips inför användningen

  • Använd ESTER tidigt i projektet.
  • Var gärna flera personer med olika kompetenser när ni svarar på frågorna och fyller i verktyget.
  • I första fliken i verktyget finns instruktioner.
  • Leta upp information, till exempel på Boverkets PBL Kunskapsbank när ni behöver mer kunskap för att kunna svara på en fråga.
  • Svara så långt möjligt på frågorna.
  • Analysera resultatet under fliken "Redovisning".
  • ESTER kan ge en övergripande bild av påverkan, men behöver i regel kompletteras med andra undersökningar och underlag.

Som exempel på hur ESTER kan användas finns ett redan ifyllt dokument under rubriken "Dokument" i "Relaterad information".

Tänk på versionen av Excel och val av webbläsare när du ska ladda ner filer?

ESTER 1.1 är framtagen i Excel för Office 365. Har du ett äldre Excel-format kan det bli svårt att få verktyget att fungera som tänkt. Om du inte får fram resultattabellen och graferna beror det troligtvis på att du har en äldre version av Office. I så fall kan du skicka din fil till Boverkets funktionsbrevlåda ester@boverket.se så kan Boverket se om det går att få fram tabell och grafer och skicka dig skärmdumpar på resultatet.

Det kan vara problem med att ladda ner Excel-filerna. Använd i så fall webbläsaren Firefox.

Havs- och vattenmyndighetens verktyg för bedömning av ekosystemtjänster vid vatten

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett verktyg för analys av vattenrelaterade ekosystemtjänster. Verktyget heter VEsta och har fokus på de ekosystemtjänster som vi får från sjöar, vattendrag och hav. VEsta kan till exempel användas när en brygga ska anläggas, när byggnader eller verksamheter ska anläggas nära vatten eller vid förändrad markanvändning.

Du hittar en länk till VEsta under ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen