Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

PBL för landskapsarkitekter

Granskad:

Den här utbildningen riktar sig till dig som jobbar som landskapsarkitekt, eller till exempel som landskapsingenjör, och som kommer i kontakt med plan- och bygglagstiftningen vid utformning av utemiljöer, gator, parker och landskap.

Ta del av webbutbildningen

Du kan antingen skapa konto/logga in i lärplattform PBL akademin för att ha översikt över dina utbildningar och kunna ta ut intyg på genomförd kurs, eller gå till utbildningen direkt utan inloggning.

Målet med kursen är att du ska få förståelse för PBL:s regelsystem och en överblick över krav och ansvar enligt PBL. Utbildningen har fokus på de delar av plan- och bygglagen, PBL som har betydelse för ditt arbete som landskapsarkitekt. Den tar upp vad som faktiskt kan regleras enligt PBL och hur man kan söka stöd och argument vid avvägningar enligt PBL.

Utbildningens innehåll

Publicerad juni 2023

Webbutbildningen består av fem avsnitt, totalt cirka 2,5 timmar.

  • PBL för dig som landskapsarkitekt
  • Intressen och krav i PBL
  • Översiktsplanering
  • Detaljplanering
  • Lovprocessen och prövning

Arbetar du som husarkitekt?

I utbildningen PBL för privatpraktiserande arkitekter får du kunskap om samhällets krav på byggnader enligt PBL och tillhörande byggregler och om krav och kravnivåer vid ändring och ombyggnad.

PBL för privatpraktiserande arkitekter

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen