Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Börja bygga – vägen från bygglov till startbesked

Granskad:

Innan du kan få ett startbesked till ditt bygglov måste du lämna in ett förslag till kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL). Här får du som är byggherre veta mer om hur du gör en riskbedömning och tar fram en kontrollplan.

Kontrollplanen förebygger fel

Syntolkad version av filmen ”Har du fått bygglov? Tänk på det här innan du börjar bygga!" (video i Boverkets videokanal)

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Innan du börjar bygga behöver du visa att ditt byggprojekt kan antas komma att uppfylla de lagar, regler och förordningar som finns. Du behöver också fundera igenom vilka fel, brister och skador som kan uppstå under byggets gång och hur de kan förebyggas. Det gör du genom att ta fram en kontrollplan, med tillhörande riskbedömning, enligt plan- och bygglagen (PBL). Kontrollplanen ska fastställas av byggnadsnämnden i din kommun för att du ska få ett startbesked.

Hur kan en genomarbetad kontrollplan hjälpa dig?

Fel, brister och skador inom byggsektorn kostar samhället 111 miljarder kronor varje år, utöver konsekvenser för hälsa och miljö. Det innebär att var fjärde investerad krona i byggsektorn inte är värdeskapande. För att undvika att ditt byggprojekt drabbas är en korrekt och genomarbetad kontrollplan en framgångsfaktor.

Stöd till dig som ska ta fram en kontrollplan

Du som är byggherre kan läsa mer om kontrollplanen och riskbedömningen i stödmaterialet som finns under Relaterad information. Materialet guidar dig igenom de olika stegen i att ta fram en kontrollplan och innehåller en ifyllbar checklista.

Stöd till dig som ska granska en kontrollplan

Boverket har tagit fram en checklista för att underlätta granskningen av förslag till kontrollplaner. Den vänder sig till dig som är byggnadsinspektör i en kommun. Om alla boxar i checklistan är ikryssade efter din granskning av en kontrollplan kan du vara trygg med att kontrollplanen uppfyller kontrollsystemet i plan- och bygglagen (PBL). Du hittar checklistan under Relaterad information.

Byggherrens ansvar

Byggherre är enligt plan- och bygglagen (PBL) den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Det är byggherrens ansvar att se till att kraven i PBL uppfylls och att kontroller görs i tillräcklig omfattning.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Den kontrollansvarigas roll

En kontrollansvarig ska biträda byggherren i arbetet med att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden. Kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen följs och att kontrollerna blir utförda. Det ingår inte i rollen som kontrollansvarig att utföra kontrollerna.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen