Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Cirkulärt byggande - exempelsamling

Granskad:

Det finns ett antal ombyggnadsprojekt i Sverige vilka har baserats på cirkularitet i byggprocessen. Utmaningarna har varit olika och varierade och denna exempelsamling redogör för såväl utmaningarna som lösningarna och de slutliga resultaten.

Gemensamt för alla exempel är att helhetsperspektivet varit viktigt. Genom en analys av befintliga värden har arbetet med omgestaltningen av miljön fått en grund att stå på, en grund som i många fall även blivit en källa till inspiration. Det gestaltande arbetet är centralt för att kunna göra befintliga byggnader lämpliga för nya användningsområden och anpassa dem till dagens tekniska krav.

Modernt kontor av gjuteri

Kontorsrum med sittgrupp och kontorsplatser i ljust rum med stora fönsterytor.

I Eskilstuna har ett gammalt gjuteri förvandlats till toppmoderna lokaler och är nu en del av Energimyndighetens kontor.

Totalrenovering av skola

Exteriör bild på skolans tillbyggda entre vid en stenlagd yta.

Umeå kommun hade haft problem med Östra gymnasiet, också kallat Fridhemsgymnasiet, under flera år och bestämde sig för att göra ett omtag. Byggnaden evakuerades 2016, totalrenoverades och kunde därefter återinvigas 2019 som Maja Beskowskolan.

Polishus blev bostäder

Exteriör bild på det före detta polishuset täckt med vildvin.

Ett stort behov av nya bostäder i centrala Malmö ledde till att Riksbyggen blev intresserade av det före detta polishuset som låg ute till försäljning.

Skola av tidigare ämbetshus

Exteriören på huvudbyggnaden på Anna Whitlocks skola.

Stockholms stad behövde nya ytor för en gymnasieskola och det beslutades att Ämbetshuset, ritat av Axel Lindegren under tidigt 1920-tal, skulle byggas om till en modern skola.

Stadsfastigheter i Malmö stad sätter processer för återbruk

Tegel

I Malmö har staden börjat sätta interna processer för hur byggmaterial ska tas om hand vid ombyggnationer och rivningar. Tegelstenar, fönster, dörrar och andra byggprodukter samlas i interna återbrukslager för att användas internt eller läggas ut till försäljning.

Återbruk på historisk mark

Fasaden på magasinet.

I hjärtat av Västra Hamnen i Malmö har Kockums gamla varv förvandlats till moderna lokaler, där möter varvsområdet det moderna Malmö i glas, sten och betong, några stenkast från Turning Torso. Här satsar Varvsstaden AB på återbruk i projekt som ger eko i hela landet.

Cirkularitet och gestaltad livsmiljö

Inomhuspark

Dessa lärande exempel syftar till att öka kunskapen om återanvändning och cirkulära metoder i utvecklingen av gestaltade livsmiljöer. Genom att sprida erfarenheter från exemplen kan en resurseffektiv utveckling av gestaltade livsmiljöer främjas i hela landet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen