Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Digitalisering genom modellering

Granskad:

På Boverket arbetar vi med att utveckla och skapa förutsättningar för en digital samhällsbyggnadsprocess. En del i det arbetet är att organisera och strukturera de processer och informationsmängder som finns inom området, både övergripande och i detalj.

Modeller förenklar och strukturerar

Modellering är ett arbetssätt som förenklar och strukturerar verkligheten. Med modellering som verktyg skapar vi förutsättningar för mer enhetlig och rättssäker samhällsbyggnadsprocess i Sverige. Genom arbetssättet skapar vi även förutsättningar för förenklingar för alla parter och att rätt information är på rätt plats.

Modellbaserad verksamhetsutveckling

Modellering, eller modellbaserad verksamhetsutveckling, MBV är en förutsättning för ett hållbart digitaliseringsarbete. Med verksamhet menar vi här samhällsbyggnad inom Boverkets sektorsområde.

MBV ger förenklade bilder av en komplex verklighet. Det ger ökad förståelse och vägledning som kan användas av både människor och datorer.   

Genom att strukturera information och processer, både övergripande och i detalj, kommer vi bli bättre på att säkerställa att rätt information är på rätt plats. Aktörer kan då utbyta relevant information digitalt mellan varandra på ett strukturerat sätt.

Modellbibliotek

I Boverkets modellbibliotek kan du ta del av alla de modeller som Boverket publicerat. Här kan du bland annat se hur Plan och bygglagens, PBL (2010:900), del av samhällsbyggnadsprocessen ser ut och en del av rollerna i samhällsbyggnadsprocessen.

MBV är ett område vi arbetar med kontinuerligt och vi delar med oss bitvis så långt vi kommit. Därför är vissa delar översiktliga och andra är mer detaljerade.

Varför modellerar vi?

Alla parter i samhällsbyggnadsprocessen behöver bli bättre på att utbyta information mellan varandra. Samverkan på en detaljerad nivå innebär bland annat att vi måste komma överens om vad dessa utbyten ska innehålla och hur de ska fungera. När information är aktuell, korrekt och jämförbar så blir det enklare att återanvända information istället för att samla in den flera gånger.

Aktuell, korrekt, jämförbar

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Med MBV som arbetsmetod skapar vi förutsättningar för Boverkets mål om att förenkla för alla genom digitalisering. MBV skapar modeller och diskussionsunderlag för bland annat

  • tekniska tjänster,
  • vägledning,
  • effektivare och mer rättssäkert lagrum,
  • enhetlighet, och
  • samarbete inom och mellan organisationer.

Samarbete och delaktighet

Ena – Sveriges digitala infrastruktur

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, leder arbetet med att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för att information ska kunna utbytas på ett säkert och effektivt sätt.

Mer om Sveriges digitala infrastruktur, Ena, hittar du på Digg, myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Ena – Sveriges digitala infrastruktur (på Digg:s webbplats)

Följ och delta i Boverkets arbete via Linkedin

Vill du följa arbetet i uppdraget och ta del av information och löpande uppdateringar om regler, nya tjänster, webbseminarier och annat som rör Boverkets arbete med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen? Följ oss på Linkedin ”Digitalisering för planering, byggande och boende”. Där både informerar vi och för dialog, så välkommen att bidra med din kunskap för en mer effektiv och enhetlig samhällsbyggnadsprocess!

Boverkets Linkedin-sida "Digitalisering för planering, byggande och boende"

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen