På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Digitalisering genom modellering

Granskad:

På Boverket arbetar vi med att utveckla och skapa förutsättningar för en digital samhällsbyggnadsprocess. En del i det arbetet är att modellera de processer och informationsmängder som finns inom området.

Med modellering som verktyg skapar vi förutsättningar för mer enhetlig, rättssäker och digital samhällsbyggnadsprocess i Sverige. Modellering är ett arbetssätt som förenklar och strukturerar verkligheten.

Modellbaserad verksamhetsutveckling

Modellering, eller modellbaserad verksamhetsutveckling, MBV är en förutsättning för ett hållbart digitaliseringsarbete. Med verksamhet menar vi här samhällsbyggnadssverige inom Boverkets sektorsområde.

Modellbaserad verksamhetsutveckling, innebär, för oss, att vi ritar upp förenklade bilder av verkligheten för att skapa en digital vägledning för både människor och maskiner. Detta gör vi för att kunna få och ge en bättre förståelse om och hur detta komplexa sektorsområde ser ut och fungerar.

Modellbibliotek

I Boverkets modellbibliotek kan du ta del av alla de modeller som Boverket publicerat. Här kan du bland annat se hur Plan och bygglagens, PBL (2010:900), del av samhällsbyggnadsprocessen ser ut och en del av rollerna i samhällsbyggnadsprocessen.

MBV är ett område vi arbetar med kontinuerligt och vi delar med oss bitvis så långt vi kommit. Därför är vissa delar inte uttömmande och andra kan vara i ett läge där vi förväntar oss en extern granskning. Flertalet av publiceringarna är i sina första iterationer (versioner) och förväntas utökas och förbättras med tiden.

I modellbiblioteket har vi i en viss utsträckning påbörjat en versionshantering. De versionerna som finns idag är

  • 0.8 - Modeller som anses vara färdigmodellerade men inte fullt ut granskade internt på Boverket
  • 1.0 - Modeller som är fullt ut granskade som en första iteration
  • 1.1 - Modeller som är fullt ut granskade som en första iteration, men som sedan kompletterats av en eller annan anledning

Varför modellerar vi?

Alla parter i samhällsbyggnadsprocessen behöver bli bättre på att utbyta information och data mellan varandra. Samverkan på en detaljerad nivå innebär bland annat att vi måste komma överens om vad dessa utbyten ska innehålla och hur de ska fungera.

Genom att modellera kan vi på ett visuellt och strukturellt sätt beskriva lagrummet inom Boverkets sektorsområde, vilket skapar förutsättningar för digitaliseringsarbete.

Skapa förutsättningar för enhetlighet

Att arbeta mot enhetlighet, att vi i samhällsbyggnadssverige kommer överens om att benämna termer på samma sätt, är en viktig kärnpelare i MBV. Enhetlighet gör bland annat att information blir återanvändbar både inom och mellan områden, samt att bättre statistiska underlag skapas.

Med enhetlighet syftar vi till att komma överens om gemensamma benämningar och gemensamma lösningar för termer och gränssnitt. Det innebär inte att exempelvis detaljplaner samt den bebyggda miljön ska vara utformade på exakt samma sätt utan bara att de ska beskrivas med ett gemensamt språk.

Skapa förutsättningar för ökad rättssäkerhet

Olika aktörer i samhällsbyggnadsprocessen har idag olika långt till lagrummet. Genom MBV kan vi skapa förutsättningar för systemutveckling så att lagrummet i vissa fall kan styra hur tjänster, som stödjer olika aktörer, fungerar, och i andra fall att relevant del från lagrummet presenteras i tjänster för aktörer när de behöver den.

Skapa förutsättningar för digitalisering

Utöver enhetlighet och rättssäkerhet så finns det andra delar inom digitaliseringen som MBV skapar förutsättningar för. En är strävan efter att endast behöva ge ifrån sig information en gång. MBV skapar också förutsättningar för bättre statistikinsamling då vi tänker oss att data kan automatiskt hämtas från tjänster.

Vad är modellbaserad verksamhetsutveckling?

MBV är ett strukturerat arbetssätt där man använder modellering för att förenklat beskriva verksamheten på ett systematiskt sätt. I detta fallet syftar verksamheten till samhällsbyggnadssverige inom Boverkets sektorsområde.

MBV innehåller flera typer av modellering för att strukturera upp verksamheten, bland annat finns där olika modelleringstyper för

  • information,
  • processer,
  • organisation,
  • utveckling, och
  • regler.

Dessa modelleringstyper är både relevanta var för sig och sammanvävda.

Samverkan

Vi på Boverket har nyligen påbörjat detta arbete och är intresserad av att samarbeta med andra organisationer, bland annat för att utveckla modellerna, men också för att bli bättre på att göra våra modeller mer tillgängliga. Termen ”tillgängliga” här syftar både till en teknisk tillgänglighet och tillgänglighet för att kunna läsa och förstå.

För att kunna genomföra en så stor förändring som digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen innebär måste myndigheterna och andra roller i Sverige bygga upp en gemensam förståelse över både vad digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen är, vad den innebär och vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra. För det som inte kan beskrivas kan inte heller förändras.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen