Nyheter inom energiområdet

 • Nyhet, Fortsatt dialog om införlivandet av det omarbetade energiprestandadirektivet

  Näringsdepartementet och Miljö- och energidepartementet arbetar tillsammans med Boverket, Energimyndigheten och representanter från branschen för att införliva det omarbetade direktivet på bästa sätt.

 • Nyhet, Vad innebär det omarbetade EU-direktivet EPBD?

  Några av de ändringar som gjorts i direktivet är att ramen för fastställande av energiprestanda har justerats, det har införts en artikel om laddstolpar i anslutning till byggnader och en frivillig artikel om smarthetsindikator. Boverket analyserar i samråd med externa aktörer vilka ändringar direktivet kommer innebära för svenska regler. Direktivet kommer framförallt att få konsekvenser för energihushållningsreglerna, men även för reglerna om energideklarationer.

 • Nyhet, Omarbetat EU-direktiv publicerat

  Den 19 juni 2018 publicerades det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda ((EU) 2018/844) i Europeiska unionens officiella tidning. Sverige måste införa direktivets krav i svenska regler senast den 10 mars 2020.

 • Nyhet, Övergångsperioden för energireglerna har förlängts

  Boverket har beslutat att förlänga övergångsperioden för avsnitt 9 om energihushållningsregler i BBR till den 1 januari 2019.

 • Nyhet, Nyheter inom energiområdet

  Samlad information om regelarbetet inom energiområdet

Sidansvarig: Webbredaktionen