Nyheter inom energiområdet

 • Nyhet, Möjlighet att lämna synpunkter till EU om smarthetsindikator för byggnader

  EU tar emot synpunkter i arbetet med att ta fram en smarthetsindikator för byggnader. Syftet med smarthetsindikatorn är att skapa ett gemensamt enhetligt system att bedöma byggnaders smarta beredskap.

 • Nyhet, Boverket håller seminarium om remissen om ändrade energihushållningsregler

  Boverket har släppt en remiss om förslag till ändringar i energihushållningsreglerna. Nu bjuder Boverket in till seminarium om remissförslaget! Seminariet hålls i Stockholm den 3 september.

 • Nyhet, Boverket släpper remiss på ändringar i energihushållningsreglerna

  Regeringen har föreslagit ändringar i PBF som bland annat innebär att byggnaders energiprestanda ska beräknas med viktningsfaktorer i stället för primärenergifaktorer. Till följd av detta remitterar nu Boverket ändringar i BBR avsnitt 9.

 • Nyhet, Regeringskansliet släpper remiss på ändringar i plan- och byggförordningen

  Efter att regeringen överlämnat en skrivelse till riksdagen om byggnaders energiprestanda har regeringen nu föreslagit ändringar i PBF. Ändringarna innebär bland annat att byggnaders energiprestanda ska beräknas med viktningsfaktorer i stället för primärenergifaktorer. Boverket arbetar nu för fullt för att snarast presentera det nya förslaget till ändringar i BBR.

 • Nyhet, Regeringens skrivelse och Boverkets remiss

  Regeringen har nu publicerat sin skrivelse om byggnaders energiprestanda. Nästa steg är en ändring i PBF. Boverket arbetar med att vara klara med ett förslag till ändringar i energihushållningsreglerna så snart som möjligt efter detta. Preliminärt datum för seminarium om den kommande remissen är satt till 3:e september.

 • Nyhet, Politisk samsyn om byggnaders energikrav

  I en skrivelse om byggnader energiprestanda redogör regeringen för sin bedömning i frågan. I skrivelsen framgår bland annat att regeringen bedömer att systemgränsen för byggnaders energikrav även i fortsättningen ska utgå från levererad energi och att viktningsfaktorer bör ersätta primärenergifaktorer i energireglerna. Regeringen aviserar också kommande uppdrag till Boverket och Energimyndigheten för vidare utredningar och uppföljning av energikrav.

 • Nyhet, Nya webbsidor för energiexperten i handboken om energideklarationer

  Boverket har tagit fram nya webbsidor i den digitala handboken om energideklaration. De nya sidorna riktar sig till energiexperter som en vägledning och stöd i deras arbete.

 • Nyhet, Boverkets API för energideklarationer

  Boverket har utvecklat ett API för att på ett lättare sätt kunna ge tillgång till vissa uppgifter i energideklarationsregistret.

 • Nyhet, Se Boverkets webbseminarium om energiprestanda

  Den 14 februari sändes ett webbseminarium om energiprestanda och energideklarationer. Seminariet går nu att se i efterhand.

 • Nyhet, Boverket inväntar eventuell ändring i PBF

  Boverket har tidigare meddelat att remissen om ändrade energihushållningsregler är försenad. Innan remissen kan skickas ut måste frågan om en eventuell ändring i PBF avgöras.

Sidansvarig: Webbredaktionen