Nyheter inom energiområdet

 • Nyhet, Nya webbsidor för energiexperten i handboken om energideklarationer

  Boverket har tagit fram nya webbsidor i den digitala handboken om energideklaration. De nya sidorna riktar sig till energiexperter som en vägledning och stöd i deras arbete.

 • Nyhet, Boverkets API för energideklarationer

  Boverket har utvecklat ett API för att på ett lättare sätt kunna ge tillgång till vissa uppgifter i energideklarationsregistret.

 • Nyhet, Se Boverkets webbseminarium om energiprestanda

  Den 14 februari sändes ett webbseminarium om energiprestanda och energideklarationer. Seminariet går nu att se i efterhand.

 • Nyhet, Boverket inväntar eventuell ändring i PBF

  Boverket har tidigare meddelat att remissen om ändrade energihushållningsregler är försenad. Innan remissen kan skickas ut måste frågan om en eventuell ändring i PBF avgöras.

 • Nyhet, Boverkets remiss om förändrade energiregler försenad

  Tidsplanen har förändrats och remissen kommer att bli försenad. Följ uppdateringar via denna sida.

 • Nyhet, Webbseminarium om reglerna för energiprestanda och energideklarationer

  Boverket direktsänder ett webbseminarium om ”Nya regler för energiprestanda och energideklarationer” den 14 februari kl. 14-15. Seminariet fokuserar på byggnaders energiprestanda, energideklaration och begreppet primärenergital.

 • Nyhet, Ny digital handbok om energideklaration

  Boverket har tagit fram en ny digital handbok om energideklaration. Den vänder sig i första hand till de som äger eller ska sälja eller köpa en byggnad, men även till alla som söker allmän information om energideklaration. Handboken riktar sig också till energiexperter som en vägledning och stöd i deras arbete.

 • Nyhet, Den 1 januari 2019 ändras reglerna för energideklaration

  Från och med den 1 januari 2019 införs primärenergital i energideklarationerna. Det innebär att byggnaders energiprestanda uttrycks i primärenergital i stället för specifik energianvändning. Här har vi samlat information om ändringarna och hur de påverkar energiexperter, kommuner och banker.

 • Nyhet, Dokumentation från ”Seminarium om energihushållningsreglerna i Boverkets byggregler, BBR”

  Den 27 november ordnade Boverket ett seminarium om energihushållningsreglerna och arbetet att föra in kraven för nära-nollenergibyggnader i de svenska byggreglerna. Syftet med seminariet var att samla synpunkter från branschen inför Boverkets vägval i det fortsatta utredningsarbetet.

 • Nyhet, Boverket har hållit fördjupad branschdialog

  Under två dagar i Stockholm har Boverket träffat olika branschaktörer för att diskutera alternativa principer för att vikta den energi som levereras till byggnader och vilka möjligheter och svårigheter det kan öppna för.

Sidansvarig: Webbredaktionen