Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter inom energiområdet

Så arbetar Boverket med EU-direktivet för byggnaders energiprestanda

Nyhet 25 juni 2024

Hela EU arbetar för att minska utsläppen av växthusgas och bli mer klimatneutrala. En del i det målet är att direktivet för byggnaders energiprestanda, EPBD, omarbetats. Boverket har fått fyra uppdrag av regeringen för att förbereda så direktivet kan bli en del av svensk lagstiftning senast den 29 maj 2026.

Tillbaka till toppen