Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Allmänna samlingslokaler i landet får 28 miljoner i bidrag

Granskad:

Investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler på sammanlagt cirka 28,4 miljoner kronor går i år, 2021, till lokaler för ungdomar och lokaler i områden med socioekonomiska utmaningar samt andra allmänna samlingslokaler. Bidrag har beviljats till åtgärder som tillgänglighetsanpassningar, standardhöjande reparationer och ombyggnader.

De sökande som får bidrag i år är från Luleå kommun i norr till Malmö kommun i söder och de enskilda bidragen varierar från knappt 5 000 kronor till drygt 3,9 miljoner kronor.

Inför 2021 års beslutsomgång kom det in 295 ansökningar, varav 106 ansökningar beviljades bidrag. Boverkets samlingslokaldelegation hade i år knappt 28,4 miljoner kronor att fördela till de sökande.

År 2020 ingick 264 ansökningar i sökomgången. Av dessa fick 90 ansökningar dela på 27,2 miljoner kronor.

Hela listan över vilka sökande som får bidrag år 2021 hittar du i "Relaterad information".

Viktiga offentliga mötesplatser

Allmänna samlingslokaler är lokaler som drivs av ideella organisationer samt hålls öppna och tillgängliga för föreningslivets verksamheter som möten, sammankomster, studier, kultur- och fritidsaktiviteter och liknande. De föreningsdrivna samlingslokalerna utgör viktiga offentliga mötesplatser, både på landsbygden och i våra städer.

Investeringsbidraget kan ges till föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte, är fristående från en kommun eller kommunala företag och som i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet mellan könen och förbud mot diskriminering. Boverket ska särskilt prioritera de ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler för ungdomar och allmänna samlingslokaler i områden med socioekonomiska utmaningar. Boverket får också särskilt prioritera ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i områden som saknar närhet till offentlig och kommersiell service.

Högst 50 procent av kostnaden

Investeringsbidraget kan lämnas till köp, nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och standardhöjande reparationer samt till tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning.

Det statliga bidraget från Boverket kan utgöra högst 50 procent av den totala kostnaden och förutsätter att kommunen bidrar med minst 30 procent. För tillgänglighetsåtgärder får investeringsbidrag ges till hela kostnaden, dock högst 300 000 kronor.

Senaste ansökningsdag är den 1 december. En ny e-tjänst för ansökan om investeringsbidrag kommer att öppna den 1 oktober 2021. Bidraget kommer att kunna sökas i e-tjänsten till och med den 1 december. Beslut avseende de ansökningar som kommer in senast den 1 december 2021 fattas senast före utgången av maj månad år 2022.

Boverket administrerar även verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler. Bidraget ges till åtgärder som ska anpassa en allmän samlingslokal, eller utomhusmiljön i nära anslutning till lokalen, till ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet. Bidraget ges även för att stimulera ungdomars verksamhet inom kultur- och fritidsområdet. Ansökningar om verksamhetsutvecklingsbidrag till allmänna samlingslokaler ska ha kommit in till Boverket senast den 31 augusti. Ansökningsformuläret finns på Boverkets webbplats.

Mer information

Media är välkomna kontakta Boverkets Presservice på telefon eller e-post.

0455-35 31 70

presservice@boverket.se

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen