Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Radon om du bor i bostadsrätt

Granskad:

Om du bor i bostadsrätt är det föreningen som ansvarar för att mäta och eventuellt ta bort radon i din bostad. Fråga bostadsrättsföreningen eller kommunen om du inte vet om din bostad är radonmätt.

Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Är radonhalten högre är den en olägenhet för människors hälsa. Din bostadsrättsförening är ansvarig för att din bostad inte överstiger riktvärdet för radon i inomhusluften, enligt 9 kap. 9 § miljöbalken. Bostadsrättsföreningen ska se till att radonhalterna är kontrollerade och stå för mätningar och eventuell radonsanering.

Är du osäker på om radonhalten i din bostad är mätt ska du kunna få ett svar av bostadsrättsföreningen. Du kan också vända dig till din kommun. Kommunens miljö- och hälsoskyddskontor eller motsvarande har information om områden med risk för radon och byggnader som är radonmätta. Kommunen är också tillsynsmyndighet och kan kräva att föreningen gör en radonmätning för att undersöka om radonhalten är för hög.

Vem gör vad?

Kommunen

Kommunen har tillsynsansvar enligt miljöbalken. I kommunens ansvar ingår att ta reda på om det finns olägenheter för människors hälsa i byggnader, exempelvis bostäder. Det innebär att kommunen kan kräva att bostadsrättsföreningen undersöker radonhalten i din bostad.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen