På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Områdesbestämmelser

Kommunen får reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse i detaljplaner och områdesbestämmelser.

Hur mark- och vattenområden och bebyggelse inom kommunen ska användas, utvecklas och bevaras kan regleras med detaljplaner eller områdesbestämmelser.

Både detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har detaljplan exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen. Dessutom finns ett antal andra frågor som kan regleras genom områdesbestämmelser.

Regleringen i områdesbestämmelserna är inte uttömmande och ger inte någon direkt rätt att använda marken på angivet sätt. Byggandets omfattning, som till exempel byggnadshöjd och våningsantal, får inte regleras med områdesbestämmelser. De ger inte heller någon garanterad byggrätt. Det som framförallt skiljer områdesbestämmelser från detaljplan är att de saknar ett obligatoriskt minsta innehåll och att det inte finns några regler om hur de ska genomföras.

Områdesbestämmelser släcker inte detaljplaner

Områdesbestämmelser släcker inte ut befintliga detaljplaner. Om det finns en eller flera gällande detaljplaner inom ett område där kommunen vill anta områdesbestämmelser behöver detaljplanerna upphävas. Beslut om upphävande av befintliga detaljplaner och beslut om antagande av nya områdebestämmelser kan då ske samtidigt men som två skilda beslut.
Här kan du läsa mer om upphävande av detaljplan

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej