På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regionalt analys- och prognossystem (Raps)

Raps är ett regionalt analys- och prognossystem som bygger på en databas med regionalt fördelad statistik. Det kan användas till både analyser för en eller flera regioner som stöd för exempelvis regionala beslutsfattare.

Raps gör följande analyser och prognoser möjliga:

  • nulägesbeskrivningar
  • beskrivning av utvecklingen över tid, både historiska tillbakablickar och prognostiserade framtidsutsikter
  • regionalt jämförande beskrivningar
  • grupperingar av regioner utifrån struktur och utvecklingstrender
  • analyser av sambandet mellan struktur och utveckling
  • regionala simuleringar och konsekvensanalyser.

Raps består av två delar. Den första utgörs av internetdatabasen Regionalt informationssystem (RIS). Den andra utgörs av ett modellsystem som bygger på en prognosdatabas. RIS ger er tillgång till regional statistik för:

  • befolkning
  • arbetsmarknad
  • näringsverksamhet
  • regional ekonomi utifrån län, kommun och Funktionella analysregioner (FA-region).

Genom RIS kan ni också få tillgång till färdiga tabellpaket för kommun, län och FA-region.

Modellsystemet är uppbyggt kring fem delmodeller som länkar samman befolkning, arbetsmarknad, regional ekonomi, bostadsmarknad och en kommunal eftermodell som bland annat inkluderar det kommunala utjämningssystemet. Delmodellerna bygger på kontinuerligt uppdaterad statistik, SCB:s demografiantagande och Långtidsutredningens antaganden om produktivitetsutveckling per bransch. Tillsammans med ett antal justerbara parametrar kan Raps skapa prognoser och alternativa scenarion på regional nivå.

Raps används av regionförbund, länsstyrelser, kommuner, statliga myndigheter, privata konsultföretag samt universitet och högskolor. Kommunala och regionala användare använder systemet i huvudsak för att studera den egna regionens utveckling i förhållande till jämförbara kommuner eller referensområden.

Via länken till Tillväxtverket i "Relaterad information" hittar du mer information om Raps.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej