Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder

En mobil lampa i Malmö
Mobil lampa i Malmö. Foto: Mari Tastare / Boverket

Tillsammans med Brå, länsstyrelserna och Polismyndigheten kommer Boverket att ta fram och sprida en vägledning för brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv och åtgärder i samhällsbyggnadsprocessen.

Vägledningen kommer att innehålla goda exempel om hur brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv kan tillvaratas och vilka åtgärder som kan vidtas i utformningen av fysiska miljöer i olika skeden av samhällsbyggnadsprocessen. Det gäller från planering och anläggning till förvaltning.

Utöver detta ska Boverket i uppdraget sammanställa en förteckning över aktuell forskning och relevanta kunskapssammanställningar. Boverket ska också se över om och hur tolkningen av plan- och bygglagen (2010:900) kan utvecklas avseende trygghetsskapande och brottsförebyggande aspekter.

Trafikverket, Delegationen mot segregation, Statens centrum för arkitektur och design, Sveriges Kommuner och Landsting och andra relevanta aktörer ska bjudas in till dialog och kunskapsutbyte.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 augusti 2019.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej