Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samordnad planering

Granskad:

Den kommunala organisationens olika förvaltningar behöver verka åt samma håll för att kommunens klimatmål ska kunna nås. Utgångspunkten är en gemensam vision och målbild där de kommunalt anpassade klimatmålen är en del av kommunens strävan att nå en hållbar framtid.

I denna del behandlas hur den kommunala översiktsplaneringen bör förhålla sig till en samordnad planering. För att få en effektiv fysisk planering som ger förutsättningar för en minskad klimatpåverkan krävs ett brett samarbete inom kommunen och mellan kommunen och samhällets alla nivåer.

Det behövs en samordning med statlig och regional nivå för att kommunerna ska få bra underlag och förutsättningar för sin översiktsplanering. Inom den kommunala förvaltningen är det betydelsefullt med en samordnad planering för att alla sektorer ska samarbeta och förstå sin påverkan på ett klimatsmart samhälle.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen