På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Risker med snöinblåsning

Granskad:

Snö kan blåsa in i byggnadens konstruktion via otätheter och ventilationsöppningar. Om du inte utformar ventilationsöppningen vid exempelvis takfoten så att snön hindras från att ta sig in i konstruktionen, kan snön senare smälta och orsaka skador. Här kan du läsa mer om riskerna med snöinblåsning.

Snöinblåsning kan ge fuktskador

Snö kan ta sig in genom ventilationen i takfoten. Illustratör: Boverket/Altefur Development

Snö som blåser in i byggnadens konstruktion kan orsaka fuktskador när snön smälter. Smältvattnet kan sedan spridas i byggnaden när vattnet rinner vidare eller avdunstar och höjer luftfuktigheten. Detta kan ge upphov till fuktskador långt från den plats där snön blåste in.

Konsekvenser för byggnaden

Om kritiska fukttillstånd överskrids kan byggnaden drabbas av exempelvis:

 • mikrobiologisk påväxt på byggnadsmaterial
 • röta som kan leda till försvagningar och
  förändringar i trämaterial
 • rostangrepp på metaller
 • estetiska skador, till exempel fuktfläckar i
  innertak och på väggar.

Konsekvenser för inomhusmiljön

Skador på byggnadsmaterialet kan ge upphov till föroreningar, som i sin tur kan nå och påverka inomhusmiljön via till exempel luftrörelser. Det kan leda till exempelvis:

 • besvärande lukt inomhus
 • försämrad luftkvalitet inomhus.

Läs mer om hur inomhusmiljön kan påverka personers hälsa kopplat till luftkvalitet och mikrobiologiska skador, se länk i ”Relaterad information”.

Läs mer om hur luftkvaliteten och mikrobiologiska skador inomhus kan påverka din hälsa, se länk i ”Relaterad information”.

Att tänka på när du gör en riskanalys

När du gör en riskanalys behöver du värdera dels sannolikheten för att en skada inträffar, dels konsekvensen av skadan. Här nedan presenteras ett antal faktorer som påverkar sannolikhet respektive konsekvens.

Faktorer som påverkar sannolikheten för en skada är:

 • lokala väderförhållanden
 • luftintagens utsatthet för vind
 • tryckskillnader över luftintag eller otätheter
 • utformning av luftintag och spalter.

Faktorer som påverkar konsekvensen av en skada är:

 • var snö fastnar i konstruktionen och om den kan dränera ut när den smälter
 • det kritiska fukttillståndet för ingående byggnadsmaterial
 • konstruktionens förmåga att torka ut efter uppfuktning och behålla sina ursprungliga egenskaper.

Läs mer om du gör en riskbedömning på webbsidan ”Riskbedömning i praktiken”, se länk i ”Relaterad information”.

Det här kan du göra för att minska risken

Här får du några exempel på möjliga åtgärder som kan minska risken i olika skeden.

När byggnaden projekteras:

 • Utred behovet av åtgärder som påverkar sannolikheten och konsekvensen och därmed minskar risken.
 • Värdera väderbelastningen och ta om möjligt hänsyn till denna belastning vid placering av byggnaden och vid val av byggteknik.
 • Detaljprojektera luftintagen med hänsyn till risken för snöinblåsning och utred behovet av att förstärka snöinblåsningsskydd.
 • Komplettera och bedöm risken med valda detaljlösningar och ta hänsyn till lokala förutsättningar.
 • Komplettera vid behov handlingar med specifika kontroller för riskfyllda moment.

När byggnaden byggs:

 • Arbetsbered riskfyllda moment omsorgsfullt.
 • Värdera behovet av provmontage och kontroll av montage.
 • Bedöm behovet av provisoriska snöinblåsningsskydd – risken för snöinblåsning kan vara förhöjd under produktionen.

När byggnaden förvaltas:

 • Besiktiga utrymmen och konstruktioner i samband med snöoväder så att snöinblåsning upptäcks tidigt, för att på så sätt minska konsekvensen.
 • Värdera behovet av att förbättra konstruktionen vid konstaterad snöinträngning.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen