Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Underlag och verktyg för ekosystemtjänster och grönstruktur

Granskad:

För att kunna bevara, utveckla och skapa ekosystemtjänster vid planering och byggande krävs det att man vet vilken typ av värden som finns på platsen, vem som har nytta av värdena, på vilket sätt nyttan skapas samt hur de hänger samman i en grönstruktur. Man kan också behöva veta vilka ekosystemtjänster som saknas. Här presenterar vi olika typer av planeringsunderlag och verktyg för att arbeta med ekosystemtjänster.

Många olika underlag och verktyg kan behövas för att ge kunskap och kännedom om grönskans och naturens värden och det är viktigt att ha en plan för hur dessa värden ska tas till vara och utvecklas. Det behövs också verktyg och metoder för att arbeta praktiskt med genomförande och gestaltning.

I det här avsnittet presenterar vi verktygen:

 • samverkan och dialog
 • grönplan
 • inventeringar och kartläggningar
 • ekosystemtjänstmatris
 • ekosystemtjänster i certifieringssystem
 • ESTER - verktyg för ekosystemtjänstanalys
 • grönytefaktor
 • frivillig kompensation
 • värdering av ekosystemtjänster
 • exempel på kostnader för ekosystemtjänster
 • dimensionerande mått
 • värderos
 • räkna med ekosystemtjänster
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen