Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nationella och lokala aktörer gör regelbundna trygghetsmätningar

Granskad:

Ett viktigt verktyg i det brottsförebyggande och trygghetskapande arbetet är trygghetsmätningar. Både nationellt och på många orter i landet görs det trygghetsmätningar som kan användas för att identifiera vilka problem som finns.

Trots att trygghet alltid är en subjektiv upplevelse så är den mätbar. Brå:s nationella och polisens och kommunens lokala trygghetsundersökningar ställer årligen frågor som:

  • Har du varit utsatt för brott under det senaste året?
  • Känner du oro för att utsättas för brott?
  • Känner du dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna?

Det är viktigt att mätningarna genomförs kontinuerligt och att resultat och åtgärder följs upp, så att det går att se förändringar och bedöma, dels vilka åtgärder som fungerar, dels vad som mer behöver göras om så inte är fallet.

Trygghetsmätningar

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen