Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Finansiell rådgivning

Granskad:

Här hittar du som byggherre råd om finansiering av bostäder och bostadsbyggande.

Redan tidigt i byggprocessen behöver du veta om projektet är lönsamt på längre sikt. Ta fram en kalkyl: Hur mycket kommer projektet att kosta? Hur ska du finansiera det? Hur kommer det löpande kassaflödet för det färdiga projektet att se ut? 

Ett banklån är det vanligaste sättet att finansiera bostadsbyggande. Normalt får du ett byggnadskreditiv av kreditgivaren för löpande utgifter under byggtiden. Det ombildas sedan till ett fastighetslån när du har sammanställt och betalat alla kostnader.

Idag ställer kreditgivare ganska höga krav för att ge lån. Normalt behöver du själv lägga en stor insats i projekten. Men kreditgivaren kan teckna en kreditgaranti för lånet hos Boverket, så minskar deras behov att kräva en stor insats av dig. Garantin skyddar banken mot en eventuell kreditförlust. Då kan du troligen lättare få finansieringen godkänd, och få bättre villkor.

Du kan själv ansöka om en preliminär bedömning av möjligheten att få teckna en kreditgaranti för ditt projekt. Om du får en preliminär bedömning kan du visa det när du diskuterar finansiering med kreditgivaren.

Så söker du finansiering av bostäder

Banklån är det vanligaste sättet att finansiera bostadsbyggande. Innan du tar kontakt med en kreditgivare behöver du som byggherre ta fram underlag som du tar med till kreditgivaren. Kreditgivarna vill oftast se följande:

Projektbeskrivning

Skriv en kort beskrivning av projektet: vad som ska byggas, var du ska bygga, ytor, upplåtelseform, bedömning av marknaden inklusive vilken efterfrågan som finns och annan information om projektet som du bedömer är viktigt för att förstå projektet och vilken lönsamhet det kommer att ha.

Produktions- eller byggkalkyl:

I kalkylen visar du hur mycket projektet kommer att kosta. Redan från början i projektet behöver du ha en ungefärlig bild över produktionskostnaden. Du kommer sedan att behöva komplettera med detaljerade beräkningar och avstämningar av kostnaderna under projektets gång.

Kassaflöde för projektet när det är färdigställt

I kassaflödet anger du vilka löpande intäkter och kostnader som det färdig-ställda projektet kommer att ha. Det är viktigt att du gör ordentliga efterforskningar för att ta fram rimliga nivåer på dina intäkter och kostnader, för att se att projektet bär sig på lång sikt. Använd gärna Boverkets kalkylmall som du når via sidan "Ansökan om preliminär bedömning". I kalkylen kan du göra räkneexempel för din kassaflödeskalkyl och beräkna värdet av fastigheten.

Kreditgivaren kommer att kräva en säkerhet för lånet. Normalt är det fastigheten som är säkerhet vid finansiering av bostadsbyggande, genom en så kallad panträtt i fastigheten. Ibland krävs dessutom kompletterande säkerheter, till exempel borgensåtaganden eller säkerhet i en annan fastighet.

Om du får avslag hos en kreditgivare så ge inte upp försöken att få finansiering. Ta reda på varför du fick avslaget och utvärdera kreditgivarens motivering. Kan du förtydliga din ansökan och förbättra dina underlag? Kan du erbjuda ytterligare säkerheter? Kan du ansöka om ett mindre lånebelopp? Du kan ansöka till flera kreditgivare. Det lönar sig ofta att prata med flera kreditgivare, eftersom de ofta erbjuder olika villkor.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen