Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggprodukter

Granskad:

Här finns information om vilket ansvar du har för att välja lämpliga byggprodukter och vad du kan förvänta dig att få veta om dem. Här finns också information om vad du kan göra om du misstänker att det är fel på en byggprodukt.

Är du yrkesverksam och behöver mer riktad information så hittar du det på Boverkets PBL kunskapsbank, se "Relaterad information".

Vad är en byggprodukt?

En byggprodukt är en produkt som ingår i eller ska ingå i en byggnad eller en anläggning.

Bara lämpliga byggprodukter får användas. En byggprodukt är lämplig om den byggnad eller anläggning som produkten ska ingå i kommer att uppfylla de tekniska egenskapskrav som ställs i svensk bygglagstiftning.

Ditt ansvar som byggherre

Bild på hus, Scandinav

Ska du bygga något hemma hos dig, eller på en annan fastighet du äger, så är det du som är byggherre. Läs mer om vad ditt ansvar är när det gäller användning av byggprodukter.

Produktdokumentation

Bild på takpapp, Boverket

Här får du information om hur du kan få reda på vilka egenskaper byggprodukterna har, för att kunna avgöra om de passar ditt projekt.

Vem ansvarar för vad?

Boverkets logotyp

Det är inte bara byggherren som har ansvar. Läs mer om andra aktörers ansvar för byggprodukter här.

Gör en anmälan

Har du köpt en byggprodukt som inte fungerar som den ska? Läs här om vem du kan vända dig till.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen