Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Klimatanpassning och energieffektivisering

Granskad:

När du energieffektiviserar ditt hus har du ett bra tillfälle att även förbereda det för ett förändrat klimat. På den här sidan har vi samlat information om klimatanpassning.

Klimatförändringar kan påverka ditt hus

Checklista med bockar.
Illustration: Infab

Klimatförändringar kan öka risken för klimatrelaterade skador på ditt hus. Det är tryggare och ofta billigare att förebygga risker genom att klimatanpassa ditt hus, än att tvingas reparera uppkomna skador. Billigast och effektivast är om du passar på att klimatanpassa huset när du ändå ska renovera eller bygga om. Det passar bra att även förebygga risker kopplade till klimatförändring när du energieffektiviserar ditt hus.

På svenska myndigheters klimatanpassningsportal kan du läsa mer om klimatanpassning för dig som fastighetsägare eller småhusägare.

För fastighetsägare (på klimatanpassning.se)

För att underlätta för dig som är fastighetsägare eller småhusägare att bedöma eventuella klimatrelaterade risker för ditt hus samt ge tips på lämpliga åtgärder för att förebygga dessa risker har forskare vid Linköpings Universitet utvecklat verktyget Visadapt. Det är ett kartverktyg där du skriver in din adress och sedan kan se eventuella klimatrisker samt enkla åtgärder du kan göra.

Risker och åtgärder

Här har vi samlat några övergripande saker som kan vara bra att fundera på när du ska energieffektivisera ditt hus utifrån ökade risker på grund av klimatförändringar.

Risker och åtgärder – regn och översvämning

Klimatförändringar förväntas öka risken för översvämningar på grund av fler och kraftigare skyfall och en stigande havsnivå.

Överväg att täta tak, fönster, dörrar och andra öppningar som sprickor i källargolv och takpapp. Det kan dels bidra till ett lägre uppvärmningsbehov, dels skydda mot fukt- och vattenskador. Men tänk på att kontrollera att ventilationen är tillräcklig om huset blir tätare. Läs gärna mer om ventilation och hur du kontrollerar den på Boverkets webbsidor om ventilation. 

Ventilation

Ett annat sätt att förbereda för mer regn när du energieffektiviserar är att välja lämpliga material och färgtyp för ytbehandling av fasader och fönster. Läs gärna mer om att välja byggmaterial och produkter på sidan Klimat- och miljöpåverkan.

Klimat- och miljöpåverkan

Om ditt hus ligger i ett riskområde kan det vara en stor fördel att skydda källaren mot översvämning. Det kan du göra genom att bland annat installera återströmningsskydd och backventiler i golvbrunnar och avlopp. Läs gärna mer på sidan om återströmningsskydd.

Återströmningsskydd

Ligger ditt hus i ett område där det är risk för översvämning?

Fråga din kommun om ditt hus ligger i ett område med risk för översvämning. Det finns också kartor med bedömningar av översvämningsrisk vid havskust, sjöar och vattendrag på Översvämningsportalen.

Översvämningsportalen (på Myndigheten för samhällsberedskaps webbplats)

Risker och åtgärder – temperatur

Klimatförändringar medför att medeltemperaturen i Sverige ökar, med störst ökning vintertid. Sommartid förväntas perioder med värmeböljor att bli allt vanligare.

När du energieffektiviserar är det därför viktigt att förhålla sig till byggnadens långsiktiga känslighet för höga temperaturer. Här följer några saker du kan göra för att minska din och husets känslighet.

Persienner och markiser

Se över möjligheterna att förbättra invändig och utvändig solavskärmning i form av till exempel persienner och markiser. Det kan hjälpa dig att hålla huset svalare på både kort och lång sikt. Om du vill sätta upp markiser på husets utsida kan du behöva bygglov. Kontrollera vad som gäller för ditt hus innan du börjar.

Regler och tillstånd

Träd och grönska på tomten

Träd och annan grönska på tomten kan bidra till solavskärmning och reglering av lufttemperatur.

Kylsystem

När du kyler ditt hus bör du göra det på ett säkert och energieffektivt sätt. Se till exempel till att kylsystemet passar till husets storlek och behov. När du kyler huset kan det uppstå kondens. Se till att kondensvattnet kan avledas så att huset inte får fuktskador.

Läs gärna mer om andra åtgärder för att förebygga höga inomhustemperaturer på sidan Värmebölja.

Värmebölja

Förebygg fuktrisker

Högre temperaturer kan även påverka luftfuktighet och ånghalt i luften. Då blir det större risk för fuktskador på till exempel vindar, fasader och fundament.

Fuktrisker för olika byggdelar

Fastighetsägarens ansvar för klimatanpassning

Du som fastighetsägare har det yttersta ansvaret för att skydda ditt hus. Det betyder att du står för risken för eventuella skador till följd av klimatförändringar, även om du inte har någon skyldighet att klimatanpassa ditt hus. Fråga gärna ditt försäkringsbolag hur de arbetar med risker kopplade till klimatförändringar.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en skrift om klimatanpassning. Den riktar sig främst till ägare av offentliga fastigheter men innehåller även information som är relevant för dig som småhusägare.

Stöd i arbetet med klimatanpassning (rapport på SKR:s webbplats)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen