Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fuktrisker för olika byggdelar

Granskad:

Fuktskador är vanliga, därför är det viktigt att hantera de fuktrisker som finns för olika byggdelar. Annars kan det leda till både stora kostnader och dålig inomhusmiljö. Här kan du läsa mer om fuktrisker för olika byggdelar och också få stöd i arbetet med riskhantering av dem.

Det är viktigt att veta var fuktriskerna finns

Här hittar du material som stödjer dig i ditt arbete med en riskhantering. Du får exempel på var fuktrisker kan uppträda i olika byggdelar och lära dig mer om vilka faktorer som påverkar dels sannolikheten för att fuktrisken blir en skada, dels konsekvenserna av skadan.

Läs mer om hur en riskbedömning går till på webbsidan "Riskbedömning", se länk i ”Relaterad information”.

Oavsett om du är byggherre, projektör, entreprenör, byggnadsinspektör, kontrollansvarig eller förvaltare så är det viktigt att ha kunskap om vilka fuktrisker som finns och hur de kan påverka en byggnad.

Det finns många fuktrisker och en byggnad kan se ut på många olika sätt. Att bygga en fuktsäker byggnad är utmanande vilket även beskrivs i rapporten Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn, se länk i ”Relaterad information". Rapporten visar bland annat att fukt- och vattenrelaterade skador är vanligast, exempelvis inläckande vatten genom klimatskalet samt fuktskador i badrum och kök.

Typbyggnad. Illustration: Boverket/Altefur Development

För varje byggdel som presenteras kommer du få ett antal exempel på vanligt förekommande fuktrisker. Dessa exempel behöver sedan kompletteras och anpassas utefter ditt projekts förutsättningar för att din riskhantering ska vara komplett.

Hjälp gärna till att identifiera fler vanligt förekommande risker via Boverkets tipslåda för systematiska byggfel, se länk i ”Relaterad information”. Genom att du delar med dig av dina erfarenheter bidrar du till att förebygga fel, brister och skador för andra.

Webbutbildningar

Det behövs grundläggande kunskap om fukt för att förstå och kunna diskutera fuktrisker. Lär dig mer om hur fukt transporteras och beter sig i luft och material i webbutbildningen ”Fukt – så funkar det”, se länk i ”Relaterad information”.

Vill du lära dig mer om vilka regler som gäller för fukt? Gå webbutbildningen om reglerna för skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, se länk i ”Relaterad information”. 

Fuktrisker för grund

Illustration som föreställer en husgrund.

Det finns många fuktrisker kopplade till husgrunder. Här får du exempel på fuktrisker för olika typer av husgrunder. Du får också lära dig mer om vad du och ditt projekt kan göra för att minska riskerna.

Fuktrisker för ytterväggar

Illustration av en byggnad med markerad yttervägg

Det finns många fuktrisker som kan uppstå när en yttervägg byggs eller byggs om. Här får du exempel på fuktrisker för olika typer av ytterväggar. Du får också lära dig mer om vad du och ditt projekt kan göra för att minska riskerna.

Fuktrisker för yttertak

Illustration av ett yttertak.

Det finns många fuktrisker när det gäller yttertak. Här får du exempel på fuktrisker i olika typer av yttertak. Du får också lära dig mer om vad du och ditt projekt kan göra för att minska riskerna.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen