Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Belysning

Granskad:

Allmänna krav på belysning finns i BBR avsnitt 6:321 Belysning. Där anges att belysning som är anpassad till byggnadens användning ska kunna ordnas i alla utrymmen.

För belysning på tomter gäller avsnitt 3:1224 Belysning för orientering på tomter, och för belysning i byggnader avsnitt 3:1424 Belysning för orientering i byggnader. Enligt avsnitt 8:21 Belysning i kommunikationsutrymmen ska den utformas med sådan styrka och jämnhet att personer kan förflytta sig säkert. Regler om belysning i utrymningsvägar finns i avsnitten 5:342 Allmänbelysning och 5:343 Nödbelysning.

För planering av belysning i byggnader kan standarden SS 437 01 46 Elinstallationer i byggnader – uttag och andra anslutningspunkter – Omfattning och placering, användas.

För belysning på arbetsplatser gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning. För planering av invändig belysning på arbetsplatser kan standarden

  • SS-EN 12464-1 Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1: Arbetsplatser inomhus användas,

och för arbetsplatser utomhus standarden

  • SS-EN 12464-2 Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 2: Arbetsplatser utomhus.

För elinstallationer gäller krav på företagsregistrering samt egenkontrollplan, dimensionering, utförande och säkerhet enligt Elsäkerhetsverket och Svensk Elstandard.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen