På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Belysning

Granskad:

Allmänna krav på belysning finns i BBR avsnitt 6:321 Belysning. Där anges att belysning som är anpassad till byggnadens användning ska kunna ordnas i alla utrymmen.

För belysning på tomter gäller avsnitt 3:1224 Belysning för orientering på tomter, och för belysning i byggnader avsnitt 3:1424 Belysning för orientering i byggnader. Enligt avsnitt 8:21 Belysning i kommunikationsutrymmen ska den utformas med sådan styrka och jämnhet att personer kan förflytta sig säkert. Regler om belysning i utrymningsvägar finns i avsnitten 5:342 Allmänbelysning och 5:343 Nödbelysning.

För planering av belysning i byggnader kan standarden SS 437 01 46 Elinstallationer i byggnader – uttag och andra anslutningspunkter – Omfattning och placering, användas.

För belysning på arbetsplatser gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning. För planering av invändig belysning på arbetsplatser kan standarden

  • SS-EN 12464-1 Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1: Arbetsplatser inomhus användas,

och för arbetsplatser utomhus standarden

  • SS-EN 12464-2 Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 2: Arbetsplatser utomhus.

För elinstallationer gäller krav på behörighet, dimensionering, utförande och säkerhet enligt Elsäkerhetsverket och Svensk Elstandard.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen