Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Trygghetsvandringar

Granskad:

Göteborgs stad, Brå och Boverket har tagit fram en metod, som visar hur en trygghetsvandring kan genomföras. Metoden presenteras i två skrifter, den ena vänder sig till arrangören och den andra vänder sig till deltagaren. Metoden bygger på tre steg: förmöte, vandring och ett uppföljande möte. 

Det första mötet kan bestå av en introduktion till ämnet trygghet. Mötet avslutas med en sammanställning av synpunkter som kommit upp under mötet och den utgör en grund för trygghetsvandringen. Det andra mötet är vandringen, där gruppen/grupperna går en förutbestämd tur för att titta på och diskutera trygga och otrygga platser. I skrifterna presenteras ett antal frågeställningar som kan diskuteras på vandringen. Resultatet av vad som har kommit fram under vandringen förmedlas till förvaltarna av de olika områdena.

Under det tredje och avslutande mötet redovisar de ansvariga förvaltarna vad de planerar att göra åt synpunkterna från vandringen. Efter några månader kan det vara lämpligt med en ny vandring i samma område för att följa upp vad som har hänt. Utöver att förvaltarna får in synpunkter, kan trygghetsvandringarna också leda till en större gemenskap mellan boende och verksamma i stadsdelen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen