Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Process för att söka och få stödet för särskilda boendeformer för äldre

Granskad:
 1. Förbered ansökan

  Innan du kan ansöka om stöd behöver du förbereda din ansökan. För att du ska kunna få stödet måste du nämligen lämna detaljerade uppgifter om det du ska bygga. Om det du bygger kräver bygglov behövs till exempel ett lagakraftvunnet bygglov. Du ska också skicka med ritningar. Exakt vad du behöver förbereda till din ansökan beror på vad du ska bygga.

 2. Du ansöker om stöd hos länsstyrelsen i det län där du ska bygga. Du använder e-tjänsten eller pdf-blanketten som finns på boverket.se.

  Du kan söka stöd även om du redan har börjat bygga, men i så fall ska länsstyrelsen ha fått din ansökan senast sex månader efter att du började bygga.

 3. När länsstyrelsen har bedömt din ansökan får du ett beslut. Om du blir beviljad stödet står det i beslutet vilken summa du preliminärt kommer att få, och vilka villkor du förbinder dig att följa. Du får också de handlingar du behöver för att kunna ansöka om utbetalning. Du ansöker om utbetalning först när bygget är färdigt.

  Om du tycker att länsstyrelsen har fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga beslutet. Det gör du i så fall till Boverket.

 4. Oavsett om du ansöker om stöd innan eller efter du har börjat bygga ska bygget vara  färdigt inom två år. Mycket stora byggprojekt kan få längre tid på sig.

 5. Om du blir beviljad stöd står det i ditt beslut vilken summa du preliminärt kommer att få. När byggprojektet sedan är färdigt ansöker du om utbetalning i en separat ansökan, som ska komma in till länsstyrelsen senast sex månader efter färdigställandet. Stödet betalas alltså inte ut förrän efter att du har fått slutbesked eller intermistiskt slutbesked.

  Om byggprojektet blir färdigt innan länsstyrelsen har meddelat ett beslut har du två månader på dig att ansöka om utbetalning, räknat från länsstyrelsens beslut.

  Du får bara utbetalningen om det du har byggt uppfyller syftet med stödet och villkoren för att få stöd.

 6. Efter att du har fått stödet måste du fortsätta använda och upplåta bostäderna enligt villkoren under åtta år framåt. Det betyder att bostäderna måste fortsätta våra särskilda boendeformer för äldre och att de måste fortsätta att hyras ut på det sätt som stödet kräver.

  Om du skulle överlåta bostäderna gäller samma sak även för köparen, fram tills det har gått åtta år sedan stödet betalats ut.

  Om du skulle bryta mot den här bestämmelsen eller några andra villkor eller krav kan länsstyrelsen kräva att du betalar tillbaka stödet.

 7. Både länsstyrelsen och Boverket kommer att följa upp stödet du har fått, och hur du har använt det. Därför kommer du att behöva lämna uppgifter om stödet och det du har byggt.

 8. Om det visar sig att byggprojektet inte uppfyller kraven för stödet när du redan har fått utbetalningen kan länsstyrelsen kräva tillbaka pengarna. Det kan till exempel hända om du:

  • har lämnat felaktiga uppgifter om projektet, så att du har fått för mycket pengar eller egentligen inte borde ha fått stöd alls
  • har fått stöd på ett felaktigt sätt, till exempel med en för hög summa, och du borde ha förstått att det var felaktigt
  • använder bostäderna till något annat ändamål än du fick stöd för
  • på något annat sätt bryter mot ditt beslut om stöd, villkoren för stödet eller syftet för stödet.

  Om bostäderna har använts för annat ändamål eller med andra villkor ska den del av stödet betalas tillbaka som hör till tiden då bostäderna användes för annat ändamål eller med andra villkor till och med att åttaårsperioden löper ut.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen